amortyzacja

Artykuły - Amortyzacja (95)

 • Wydatki na samochód w firmie w ujęciu księgowym

  Wydatki na samochód w firmie w ujęciu księgowym

  W prowadzonej działalności gospodarczej jednostki często wykorzystują samochody osobowe lub ciężarowe, które stanowią środki trwałe. Do wydatków związanych z ich używaniem można zaliczyć przede wszystkim amortyzację, ubezpieczenie, bieżące naprawy i remonty, zakup paliwa czy części zamiennych. Koszty z tego tytułu odnosi się w księgach rachunkowych zasadniczo do kosztów działalności operacyjnej. W przypadku gdy z uwagi na przepisy podatkowe wydatek na firmowy samochód nie może być uznany za koszt uzyskania przychodów, w ewidencji analitycznej do kont kosztów można wyodrębnić konta KUP i NKUP.
 • Sposoby na szybką amortyzację samochodu osobowego

  Sposoby na szybką amortyzację samochodu osobowego

  Szybkie sposoby na odliczenie samochodu osobowego https://biznes.interia.pl/podatki/news-sposoby-na-szybka-amortyzacje-samochodu-osobowego,nId,4421496
 • Zmiany w amortyzacji dokonywane z początkiem roku

  Zmiany w amortyzacji dokonywane z początkiem roku

  Metoda amortyzacji, przyjęta dla danego składnika w momencie wprowadzenia go do majątku trwałego firmy, generalnie pozostaje niezmienna aż do jego pełnego zamortyzowania. W ustawowo określonych okolicznościach dopuszczalne są jednak odstępstwa od tej reguły polegające na możliwości dokonywania korekt w okresie trwania amortyzacji. Momentem na podjęcie decyzji o ich zastosowaniu jest początek roku podatkowego.
 • "GW": Rekord stulecia w zakupach nowych aut

  "GW": Rekord stulecia w zakupach nowych aut

  Przed Gwiazdką Polacy szturmowali salony sprzedawców aut. Rok 2019 był najlepszy dla sprzedawców nowych aut w tym stuleciu - czytamy we wtorkowej "Gazecie Wyborczej".
 • Stosowanie jednorazowej amortyzacji

  Stosowanie jednorazowej amortyzacji

  Przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Zastosowanie tego rozwiązania w rozliczeniach podatkowych ustawodawca uzależnił jednak od spełnienia określonych warunków dotyczących statusu podatnika, rodzaju zakupionego środka trwałego, a także ustawowego limitu.
 • Czy limit 100 tys. zł dotyczy jednego środka trwałego, czy łącznej kwoty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?

  Czy limit 100 tys. zł dotyczy jednego środka trwałego, czy łącznej kwoty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?

  Limit jednorazowej amortyzacji w wysokości 100.000 zł dotyczy sumy jednorazowych odpisów dokonanych w danym roku podatkowym (oraz wpłat zaliczek na zakup środka trwałego). Nie może on być zatem stosowany odrębnie w pełnej wartości (czyli po 100.000 zł) w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych.
 • Amortyzacja samochodu osobowego będącego środkiem trwałym spółki

  Amortyzacja samochodu osobowego będącego środkiem trwałym spółki

  Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zmiany w zakresie amortyzacji samochodów osobowych dotyczą zarówno podatników PIT, jak i CIT. Stosuje się je w odniesieniu do pojazdów nabytych/wprowadzonych do ewidencji środków trwałych począwszy od 1 stycznia 2019 r., jak i przed tą datą.
 • Amortyzacja nieruchomości otrzymanej w darowiźnie

  Amortyzacja nieruchomości otrzymanej w darowiźnie

  W przypadku środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny, korzystającej ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, odpisy amortyzacyjne mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu (przy zachowaniu zasady kontynuacji amortyzacji) jedynie wówczas, gdy darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych.
 • Koszty dotyczące używania samochodów osobowych w księdze

  Koszty dotyczące używania samochodów osobowych w księdze

  Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą ponoszą koszty związane z używaniem samochodów osobowych. Na potrzeby firmy przedsiębiorcy użytkują samochody stanowiące składniki majątku firmy, swoje prywatne pojazdy lub korzystają z wynajętych. Sposób rozliczenia wydatków na samochody osobowe wpływa na ich ewidencję w księdze podatkowej.
 • Amortyzacja w limicie 100 000 tysięcy zł

  Amortyzacja w limicie 100 000 tysięcy zł

  Preferencje amortyzacyjne w podatku dochodowym mają różne formy. Polegają m.in. na podwyższaniu stawek amortyzacyjnych oraz stosowaniu stawek indywidualnych, zalicza się do nich także degresywna metoda amortyzacji. Oprócz tego przywilejem amortyzacyjnym jest też tzw. jednorazowa amortyzacja. O ile z tej stanowiącej pomoc de minimis mogą korzystać wyłącznie podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w roku podatkowym oraz tzw. mali podatnicy, to z jednorazowej amortyzacji w ramach limitu 100 000 zł może korzystać, po spełnieniu dotyczących jej uwarunkowań, każdy przedsiębiorca.