amortyzacja

Artykuły - Amortyzacja (99)

 • Czy można jednocześnie stosować dwa rodzaje jednorazowej amortyzacji - w ramach limitu 100.000 zł i 50.000 euro?

  Czy można jednocześnie stosować dwa rodzaje jednorazowej amortyzacji - w ramach limitu 100.000 zł i 50.000 euro?

  Czy istnieje możliwość zastosowania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do zakupionego w 2020 r. sprzętu medycznego (grupa 8 KŚT), którego łączna wartość wynosi około 170.000 zł, a wartość pojedynczych obiektów jest wyższa od 10.000 zł? Czy możemy skorzystać z dwóch limitów łącznie, tj. limitu 100.000 zł oraz limitu w wysokości 50.000 euro?
 • Modyfikacje w amortyzacji dokonywane na początku roku

  Modyfikacje w amortyzacji dokonywane na początku roku

  Z podstawowej, ogólnej zasady dotyczącej amortyzacji wynika, że podmiot gospodarczy po wyborze metody, jaką będzie jej dokonywać w stosunku do danego składnika majątku trwałego, zasadniczo zobowiązany jest ją stosować do momentu jego pełnego zamortyzowania. Funkcjonujące w tym zakresie uregulowania przewidują jednak odstępstwa od tej reguły, dzięki którym możliwe jest dokonywanie korekt w już trwającej amortyzacji. W wielu przypadkach korekty są dobrowolne, co oznacza, że decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do podatnika.
 • Preferencyjna amortyzacja fabrycznie nowych składników

  Preferencyjna amortyzacja fabrycznie nowych składników

  Przyspieszenie amortyzacji może nastąpić w różnych formach. Przedsiębiorca może korzystać m.in. z podwyższonych oraz indywidualnych stawek amortyzacyjnych, a także amortyzacji dokonywanej metodą degresywną. Coraz popularniejsza staje się również tzw. jednorazowa amortyzacja. W tym zakresie opcje są dwie. Pierwsza, będąca pomocą de minimis, przeznaczona jest dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w roku podatkowym oraz tzw. małych podatników. Z drugiej mogą korzystać wszyscy podatnicy, ale nie dotyczy ona wszystkich środków trwałych.
 • Przerwy w amortyzacji podatkowej

  Przerwy w amortyzacji podatkowej

  Przepisy podatkowe nakładają obowiązek amortyzowania składnika majątkowego spełniającego kryteria do uznania go za środek trwały albo wartość niematerialną i prawną. Rozpoczętej amortyzacji, co do zasady, nie można przerwać. Zdarzają się jednak sytuacje, że niektóre elementy firmowego mienia przestają być używane albo przejściowo trafiają w obce ręce. W niektórych z tych przypadków odpisy amortyzacyjne nie będą naliczane.
 • Wydatki na samochód w firmie w ujęciu księgowym

  Wydatki na samochód w firmie w ujęciu księgowym

  W prowadzonej działalności gospodarczej jednostki często wykorzystują samochody osobowe lub ciężarowe, które stanowią środki trwałe. Do wydatków związanych z ich używaniem można zaliczyć przede wszystkim amortyzację, ubezpieczenie, bieżące naprawy i remonty, zakup paliwa czy części zamiennych. Koszty z tego tytułu odnosi się w księgach rachunkowych zasadniczo do kosztów działalności operacyjnej. W przypadku gdy z uwagi na przepisy podatkowe wydatek na firmowy samochód nie może być uznany za koszt uzyskania przychodów, w ewidencji analitycznej do kont kosztów można wyodrębnić konta KUP i NKUP.
 • Sposoby na szybką amortyzację samochodu osobowego

  Sposoby na szybką amortyzację samochodu osobowego

  Szybkie sposoby na odliczenie samochodu osobowego https://biznes.interia.pl/podatki/news-sposoby-na-szybka-amortyzacje-samochodu-osobowego,nId,4421496
 • Zmiany w amortyzacji dokonywane z początkiem roku

  Zmiany w amortyzacji dokonywane z początkiem roku

  Metoda amortyzacji, przyjęta dla danego składnika w momencie wprowadzenia go do majątku trwałego firmy, generalnie pozostaje niezmienna aż do jego pełnego zamortyzowania. W ustawowo określonych okolicznościach dopuszczalne są jednak odstępstwa od tej reguły polegające na możliwości dokonywania korekt w okresie trwania amortyzacji. Momentem na podjęcie decyzji o ich zastosowaniu jest początek roku podatkowego.
 • "GW": Rekord stulecia w zakupach nowych aut

  "GW": Rekord stulecia w zakupach nowych aut

  Przed Gwiazdką Polacy szturmowali salony sprzedawców aut. Rok 2019 był najlepszy dla sprzedawców nowych aut w tym stuleciu - czytamy we wtorkowej "Gazecie Wyborczej".
 • Stosowanie jednorazowej amortyzacji

  Stosowanie jednorazowej amortyzacji

  Przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Zastosowanie tego rozwiązania w rozliczeniach podatkowych ustawodawca uzależnił jednak od spełnienia określonych warunków dotyczących statusu podatnika, rodzaju zakupionego środka trwałego, a także ustawowego limitu.
 • Czy limit 100 tys. zł dotyczy jednego środka trwałego, czy łącznej kwoty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?

  Czy limit 100 tys. zł dotyczy jednego środka trwałego, czy łącznej kwoty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?

  Limit jednorazowej amortyzacji w wysokości 100.000 zł dotyczy sumy jednorazowych odpisów dokonanych w danym roku podatkowym (oraz wpłat zaliczek na zakup środka trwałego). Nie może on być zatem stosowany odrębnie w pełnej wartości (czyli po 100.000 zł) w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych.