alimenty

Synonimy:
akimenty, aliment
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Alimenty (204)

Filmy - Alimenty (9)

 • Nawet większe zagrożenie karami więzienia nie przestraszyło alimenciarzy

  Zmienione przepisy kodeksu karnego wymierzone w niepłacących na dzieci spowodowały, że policję i prokuraturę zalała lawina spraw. Liczba dłużników alimentacyjnych rośnie jednak nadal. W ciągu pierwszego półrocza 2018 r. w BIG InfoMonitor przybyło ich o prawie 3 proc. do 319 tys. Kwota zaległości wzrosła o ponad 6 proc. do 11,9 mld zł.
 • Tata nie płaci alimentów… zapłaci pracodawca

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zapewnieniem skutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Zgodnie z projektem pracodawca, który zatrudnia „na czarno” lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę, osobę figurującą w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, z powodu uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność za zobowiązania alimentacyjne do wysokości ich rocznej kwoty.
 • Długi alimentacyjne przekroczyły 1 mld zł w trzech województwach

  Średnia wartość zobowiązania z tytułu niezapłaconych alimentów przypadająca na jednego dłużnika alimentacyjnego zwiększyła się we wszystkich województwach. Od maja do lipca średnia dla kraju wzrosła o 648 zł i wynosi obecnie 35 383 zł. Najwyższe średnie zadłużenie występuje w województwach: lubelskim, kujawsko-pomorskim oraz świętokrzyskim. Najniższe w Lubuskiem i na Śląsku.Choć najliczniejszą grupę niepłacących na swoje dzieci tworzą osoby między 35 a 44 rokiem życia – ponad 35 proc., to jednak podczas ostatniego kwartału najwięcej dłużników alimentacyjnych przybyło w przedziale wiekowym 45-54 i to zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet: kolejno 2 857 i 220 osób - mówi o tym w rozmowie z MarketNews24 Halina Kochalska z BIG InfoMonitor.
 • Nowe standardy ustalania wysokości alimentów. Sąd wyliczy pieniądze na dziecko według tabeli?

  Propozycja sędziów, dotycząca zmian w sposobie orzekania w zakresie alimentów, może prowadzić do pokrzywdzenia zarówno osób uprawnionych, jak i zobowiązanych do świadczeń. Ustalając wysokość alimentów, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów związanych z utrzymaniem dzieci. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce skierowało do Ministerstwa Sprawiedliwości propozycję zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dotyczących sposobu orzekania o wysokości alimentów. Wzorowane są one na rozwiązaniach niemieckich. Zgodnie z regulacjami naszych zachodnich sąsiadów wysokość świadczenia jest wyliczana przez sędziów przy pomocy tabeli zawierającej informacje o zarobkowych i majątkowych możliwościach osoby zobowiązanej do alimentacji oraz wieku dziecka. W oparciu o te dane określana jest konkretna kwota.