Biznes - Alcatel

Artykuły - Alcatel (10)

 • Zawarcie umowy o współpracy ze spółką TP Teltech Sp. z o.o. oraz Alcatel-Lucent Polska Sp. z o. o. (RB-33/2012)

  Raport bieżący nr 33/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 8 marca 2012 roku) do Spółki wpłynęła podpisana w dniu 7 marca 2012 roku umowa o współpracy (dalej "Umowa") ze spółką TP Teltech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi oraz Alcatel-Lucent Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
 • Podpisanie przez Konsorcjum umowy znaczącej z Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 4/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Herkules S.A. informuje, że w dniu 27 stycznia 2012 roku, do Spółki wpłynęła podpisana przez Konsorcjum (Wykonawcy) umowa z Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), na realizację zadania "Wykonanie Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego - Etap -I". W skład Konsorcjum wchodzą: Herkules S.A. jako Lider Konsorcjum, Biuro Projektów R
 • Szykują likwidację 1 tys. miejsc pracy

  Francusko-amerykański producent urządzeń telekomunikacyjnych Alcatel-Lucent zamierza do końca przyszłego roku zmniejszyć o 1000 liczbę swoich pracowników - podają w piątek francuskie media.
 • Zawarcie znaczącej umowy z Alcatel- Lucent Polska Sp. z o.o.

  Zarząd Perfect Line S.A. informuje, iż w dniu 02. 12. 2008r. otrzymał informację o zrealizowaniu kolejnego zamówienia z Alcatel - Lucent Polska Sp. z o.o. na dostawę sprzętu komputerowego. Łączna suma umów zawartych z tym samym Podmiotem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 66 441,41 zł. brutto. Kwota wartości przychodu przekracza 10% kapitału własnego Spółki Perfect Line S.A. co nadaje umowom łącznie charakter umowy znaczącej. Kryterium stanowiącym o uznaniu powyższego zamówienia za
 • Mniej etatów Alcatela

  Zła sytuacja na rynku i pierwsza strata netto od 1995 r. zmusiły francuskiego producenta telefonów - Alcatel SA - do zmniejszenia zatrudnienia o 20 tys. osób do końca br. Polski oddział firmy obecnie nie przewiduje zwolnień grupowych.
 • Ramowa umowa z ALCATEL POLSKA SA

  W dniu 7 grudnia 2000 roku została podpisana między SZEPTEL SA z siedzibą w Szepietowie i ALCATEL POLSKA SA z siedzibą w Warszawie ramowa umowa regulujaca zasdy współpracy pomiędzy SZEPTEL SA a ALCATEL POLSKA SA w zakresie dostawy sprzętu oraz świadczenia usług.
 • Nowa sieć transmisyjna TP S.A

  Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.) informuje o zawarciu przez TP S.A. komplementarnych umów: z firmą Alcatel Polska S.A. na dostawę sprzętu SDH najnowszej generacji oraz z firmą Lucent Technologies na dostawę sprzętu najnowszej techniki optoelektronicznej DWDM (Dense Wave Division Multiplexing). Wartość umowy z firmą Alcatel Polska S.A. wynosi ok. 30,5 mln euro a z firmą Lucent Technologies ok.17,7 mln euro.
 • Umowa spółki zależnej z ALCATEL POLSKA S.A

  JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, iż w dniu 30 maja 2000 r. PRO FUTURO Spółka Akcyjna, spółka zależna od JUPITER NFI S.A., zawarła z ALCATEL POLSKA S.A. umowę ramową której przedmiotem jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu telekomunikacyjnego. Zakładana łączna wartość kontraktu, którego realizacja planowana jest na cztery lata, wynosi równowartość w złotych kwoty 43 mln. euro, w tym wartość pierwszego etapu umowy realizowanego w bieżącym roku wynosi równowartoś
 • Kontrakt PTC na 7 mln EURP

  Zarząd Elektrim SA informuje, że spółka Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ("PTC") - operator sieci ERA GSM podpisała kontrakt ze spółką Alcatel Polska S.A. na dostawy sprzętu GSM w 2000 roku. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi około 7 mln EURO. Na mocy umowy Alcatel Polska S.A. będzie sukcesywnie dostarczał i instalował rozwiązania telekomunikacyjne nowej generacji "EVOLIUM (tm) BSS". Urządzenia te zapewniają łączność radiową w dwóch stosowan
 • Kontrakt z Alcatel Cuivre na sprzedaż katod

  29 grudnia 1999 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polish Copper Ltd. w Londynie (podmiot zależny KGHM Polska Miedź S.A.) a Alcatel Cuivre - France, której przedmiotem jest sprzedaż katod miedzianych w roku 2000. Na podstawie prognozowanych cen miedzi wartość transakcji szacowana jest na 100 mln USD (416 mln zł). Umowa przewiduje kary za opóźnioną płatność. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.