aktywność słońca

Artykuły - Aktywność słońca (6)

Filmy - Aktywność słońca (1)

  • Wzrasta aktywność Słońca. Czy Ziemia jest bezpieczna?

    W tym roku swój punkt kulminacyjny osiąga obecny cykl aktywności słonecznej. Naukowcy już ostrzegają o skutkach, jakie fakt ten może wywołać na Ziemi. Wzmożona aktywność naszej gwiazdy powoduje burze magnetyczne, zakłóca komunikację i wpływa na działanie satelitów. W tym okresie zjawisko zorzy polarnej może być widoczne nawet w miejscach bardzo odległych od rejonów podbiegunowych. Będzie się działo...