aktywizacja bezrobotnych

Artykuły - Aktywizacja bezrobotnych (20)

 • Premier zapowiada wzrost zasiłku dla bezrobotnych

  Premier zapowiada wzrost zasiłku dla bezrobotnych

  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wzrost zasiłku dla bezrobotnych. Chcemy podnieść zasiłek do 1200 zł - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział też 3-miesięczny dodatek.
 • Berlin testuje nowy rodzaj socjalu. "Solidarny dochód podstawowy"

  Berlin testuje nowy rodzaj socjalu. "Solidarny dochód podstawowy"

  Władze Berlina chcą przetestować model "solidarnego dochodu podstawowego" w miejsce zapomóg dla bezrobotnych.
 • Rafalska: Niska stopa bezrobocia w Polsce powodem do zadowolenia

  Rafalska: Niska stopa bezrobocia w Polsce powodem do zadowolenia

  Minister rodziny, pracy i polityki społecznej E. Rafalska komentując dane Eurostatu o stopie bezrobocia w Polsce na poziomie 3,4 proc powiedziała, że "jest to powód do zadowolenia" i podkreśliła, że Polska zajmuje statystycznie miejsce równorzędne z Niemcami.
 • Brakuje pracowników! Wszystkie ręce na pokład

  Brakuje pracowników! Wszystkie ręce na pokład

  Brakuje rąk do pracy. Rząd sięgnie po osoby bierne zawodowo.
 • Zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 130 procent podstawowego

  Zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 130 procent podstawowego

  Efektywniejsza pomoc osobom szukającym zatrudnienia i przedsiębiorcom poszukującym pracowników to główny cel projektu ustawy o rynku pracy - podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dzięki nowym rozwiązaniom skuteczniej aktywizowane mają być osoby długotrwale bezrobotne. Projekt zakłada wyższy zasiłek - w wysokości 130 procent zasiłku podstawowego dla bezrobotnych posiadających co najmniej 30-letni okres zatrudnienia. Projekt został przesłany do konsultacji społecznych.
 • Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w przychodach podatkowych

  Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w przychodach podatkowych

  Otrzymana refundacja stanowi przychód w momencie jej otrzymania. W związku z tym, w przedmiotowej sprawie nie wystąpi obowiązek korekty przychodów wykazanych w CIT-8 za 2017 r. Jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną do 30. roku życia, otrzymasz przez okres do 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
 • Rząd chce poprawić aktywizację bezrobotnych. Oto najważniejsze zmiany

  Rząd chce poprawić aktywizację bezrobotnych. Oto najważniejsze zmiany

  Wyższy zasiłek dla osób z 30-letnim stażem, dofinansowanie do zatrudnienia i bony dla wszystkich, a nie tylko wybranych grup - tak rząd chce pomagać tym, którzy nie mają pracy.
 • Rafalska: W 2017 r. więcej środków na aktywizację bezrobotnych

  Rafalska: W 2017 r. więcej środków na aktywizację bezrobotnych

  ​6 mld 641,5 mln zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, m.in. staże, ma być przeznaczone w 2017 r. z Funduszu Pracy. - Nie ograniczamy tych środków pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy - zaznaczyła szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
 • 40 proc. pracodawców ma problem ze znalezieniem pracowników. Winny jest program Rodzina 500+?

  40 proc. pracodawców ma problem ze znalezieniem pracowników. Winny jest program Rodzina 500+?

  ​Coraz więcej Polek rezygnuje z pracy, by zająć się wychowywaniem dzieci. To skutek wprowadzenia programu Rodzina 500+. I nie ma się co dziwić, bo przy dwójce lub trójce dzieci wartość świadczeń jest bliska wysokości najniższych krajowych pensji. Co to oznacza dla rynku pracy?
 • Dopłaty do pensji na wyczerpaniu. Brakuje pieniędzy na zatrudnienie młodych bezrobotnych

  Dopłaty do pensji na wyczerpaniu. Brakuje pieniędzy na zatrudnienie młodych bezrobotnych

  Część powiatowych urzędów pracy musiała już zawiesić nabór wniosków o refundację zatrudnienia młodych bezrobotnych. Powód? Skończyły się im pieniądze.

Filmy - Aktywizacja bezrobotnych (1)

 • Co piąta branża ma problemy ze znalezieniem pracowników. Konieczna większa mobilność pracowników i zaktywizowanie osób starszych

  Zdaniem ekspertów tylko ekonomiści mogą mieć problem ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie. Pozostałe branże mają problem ze znalezieniem pracowników, z biegiem czasu coraz większy. Najgorsza sytuacja panuje w branży budowlanej i produkcyjnej. Choć pracodawcy narzekają na problemy z zapełnieniem wakatów, to w rejestrach urzędów pracy figuruje 986 tys. osób, z czego blisko połowa to długotrwale bezrobotni. Rozwiązaniem może być aktywizacja osób biernych zawodowo czy wykorzystanie potencjału osób 50+. Kluczowe jest też optymalne wykorzystanie absolwentów uczelni i szkół zawodowych.