akcje spółek

Artykuły - Akcje spółek (12392)

 • Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki

  Raport bieżący nr 29/2019Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin” SA ("Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje zawiadomienie w sprawie nabycia akcji Spółki przekazane Spółce przez Argumenol Investment Company Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a w związku z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofe
 • Stanowisko Zarządu Capital Park SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonego w dniu 8 października 2019 r. przez Townsend Holding B.V.

  Raport bieżący nr 40/2019Podstawa Prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwaniaZarząd CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisyw
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

  Raport bieżący nr 86/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 października 2019 r. otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 17 października 2019 r. Treść powiadomienia Emitent przekazuje w
 • Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

  Raport bieżący nr 85/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 21 października 2019 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 17 października 2019 r. Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.
 • Transakcje na akcjach Spółki.

  Raport bieżący nr 22/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. Powiadomienie dotyczy nabycia przez Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej, w dniach 10-18 pa
 • Zawiadomienie o ustanowieniu zastawów na akcjach Spółki – korekta informacji z dnia 10 października 2019 roku

  Raport bieżący nr 32/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał dzisiaj korektę powiadomienia od Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) - osoby blisko związanej z Panem Markiem Górskim, Przewodniczącym Rady Nadzorczej ERGIS S.A. oraz Tadeuszem Nowickim Prezesem Zarządu ERGIS S.A. o ustanowieniu przez Fine
 • Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

  Raport bieżący nr 17/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd Spółki Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka”) informuje, iż otrzymał od Pana Piotra Bogusza – Członka Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego powiadomienia w załączeniu.
 • Transakcje na akcjach Spółki.

  Raport bieżący nr 21/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 17 października 2019 roku otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. Powiadomienie dotyczy nabycia przez Michała Czwojdzińskiego Wiceprezesa Zarządu LSI Software S.A. w dniach 11-16.10.2019 roku 1991 sztuk akcji LSI So
 • Stanowisko Zarządu ERGIS S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 1 października 2019 r.

  Raport bieżący nr 31/2019Podstawa Prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwaniaW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019 z dnia 1.10.2019 r. r. Zarząd ERGIS S.A. (Emitent), z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie”) prezentuje poniżej stanowisko dot
 • Otrzymanie zawiadomień o pośrednim nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki

  Raport bieżący nr 38/2019Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 16.10.2019 r. otrzymał zawiadomienie od ZAP Sznajder Batterien S.A. (dalej: Akcjonariusz) o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczby głosów w spółce Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich, w wyniku wykonania w dniu 16.10.2019 r. umowy sprzedaży 100% udziałów (dalej: Transakcja) w NE

Filmy - Akcje spółek (1)

 • Papierowe akcje spółek trzeba będzie oddać

  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza zmiany dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Mają ułatwić identyfikację akcjonariuszy. Zmienią się strony internetowe spółek. - Od 1 stycznia 2021 r. dotychczasowe akcje tych spółek w formie pisemnej stracą swoją moc, będą musiały zostać zastąpione akcjami w formie elektronicznej – mówi w rozmowie z MarketNews24 Paweł Szumowski, radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Powstaną jawne rejestry, które będą zawierać wiele ważnych informacji o akcjonariuszach. Kto i ile posiada akcji, ale również adresy do doręczeń. Obrót akcjami również ulegnie zmianie. Przeniesienie własności akcji będzie wymagało zawiadomienia do rejestru. Zmiany powinny być wdrażane już od przyszłego roku, bowiem już od jego początku spółki powinny posiadać strony internetowe, na których będą zakładki do komunikacji bezpośredniej z akcjonariuszami. - Dodatkowo, od połowy roku spółki powinny już mieć zawarte umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy i powinny rozpocząć cykl pięciu wezwań do akcjonariuszy na złożenie dokumentów akcji – wyjaśnia P.Szumowski. Zmiany dotyczą 13 tys. firm, które jednak mogą zdecydować się na zmianę formy prawnej prowadzonej działalności.