agencje ratingowe

Artykuły - Agencje ratingowe (165)

Filmy - Agencje ratingowe (3)

  • Agencje ratingowe za słabo oceniają polską gospodarkę?

    Czy agencja ratingowa Fitch ma rację utrzymując swoje prognozy wzrostu PKB w Polsce w 2017 i 2018 roku? Zwłaszcza, że napływające dane są optymistyczne?
  • Prof. R. Bugaj: Negatywne opinie o Polsce mogą się stać samosprawdzającą się przepowiednią

    Agencja Fitch podejmie dziś decyzję ws. ratingu Polski. Większość ekonomistów jest zdania, że sam rating nie ulegnie obniżeniu, natomiast agencja zmieni jego perspektywę ze stabilnej na negatywną, co będzie sygnałem, że rating może zostać obniżony w przyszłości. Zdaniem prof. Ryszarda Bugaja faktem jest, że opinie agencji ratingowych o Polsce mają znaczenie dla inwestorów, a to może się obrócić przeciwko naszemu krajowi. Zwłaszcza, że na podjęte przez rząd zobowiązania może zabraknąć pieniędzy.
  • W Europie poprawa nastrojów, Polska doceniona przez agencje ratingowe

    Luty przyniósł poprawę nastrojów wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych, ale optymizm wzrósł również wśród inwestorów indywidualnych w strefie euro. Do pozytywnych wiadomości płynących z Europy można również zaliczyć ostatnią udaną aukcję włoskiego długu. W USA humor poprawił inwestorom Ben Bernanke (Fed). W Polsce dane makro ochłodziły nieco oczekiwania co do kolejnych obniżek stóp procentowych przez RPP, ale równocześnie Polska została pozytywnie oceniona przez dwie zagraniczne agencje ratingowe. Sytuację na rynkach komentuje Piotr Minkina, menedżer ds. produktów inwestycyjnych Union Investment TFI.