Ad Astra

Artykuły - Ad Astra (123)

 • "Ad Astra": ​Dziedzictwo [recenzja]

  "Ad Astra": ​Dziedzictwo [recenzja]

  "Ad Astra" Jamesa Graya kontynuuje tematykę podjętą przez Alfonso Cuarona w oscarowej "Grawitacji"
 • "Ad Astra": Kosmiczny traktat o męskości?

  "Ad Astra": Kosmiczny traktat o męskości?

  Nowy film z udziałem Brada Pitta "Ad Astra" to z jednej strony historia science-fiction o podróży do granic Układu Słonecznego. Z drugiej, jak podkreśla aktor, to rozprawa skłaniająca do refleksji na temat męskiej uczuciowości.
 • Treść uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą

  Zarząd Ad Astra Executive Charter S.A. w załączeniu przekazuje protokół zawierający treść uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5b) i 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Ireneusz Woliński - Prezes ZarząduWojciech Kochowicz - Członek Zarządu
 • Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

  Zarząd Spółki Ad Astra Executive Charter S.A. niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport Spółki za trzeci kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Ireneusz Woliński - Prezes ZarząduWojciech Kochowicz - Członek Zarządu
 • Sprzedaż akcji przez członków organów oraz osoby powiązane z członkami organów Emitenta (art. 160 ustawy o obrocie)

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd Spółki Ad Astra Executive Charter S.A. /Emitent, Spółka/ informuje, że w dniu 26-09-2013 r. otrzymał zawiadomienia od: - osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Emitenta tj. Pana Grzegorza Marczuka; - Członka Zarządu - Pana Wojciecha Kochowicza; wystosowane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj.
 • Zmiana dotychczas posiadanych udziałów akcjonariuszy w liczbie głosów (art. 69 ustawy o ofercie)

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd Spółki Ad Astra Executive Charter S.A. /Emitent, Spółka/ informuje, że w dniu 26-09-2013 r. otrzymał od akcjonariuszy: 1) M Capital Sp. z o.o. 2) Wojciech Mściwoj Kochowicz zawiadomienia wystosowane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu o
 • Sprzedaż akcji przez członków organów oraz osoby powiązane z członkami organów Emitenta (art. 160 ustawy o obrocie)

  Zarząd Spółki Ad Astra Executive Charter S.A. /Emitent, Spółka/ informuje, że w dniu 26-09-2013 r. otrzymał zawiadomienia od: - osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Emitenta tj. Pana Grzegorza Marczuka; - Członka Zarządu - Pana Wojciecha Kochowicza; wystosowane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.). Zawiadomienia dotyczą transakcji sprzedaży i kupna akcji serii A Emi
 • Zmiana dotychczas posiadanych udziałów akcjonariuszy w liczbie głosów (art. 69 ustawy o ofercie)

  Zarząd Spółki Ad Astra Executive Charter S.A. /Emitent, Spółka/ informuje, że w dniu 26-09-2013 r. otrzymał od akcjonariuszy: 1) M Capital Sp. z o.o. 2) Wojciech Mściwoj Kochowicz zawiadomienia wystosowane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) tj. o zmianie dotychczas posiadanych udzia
 • Sprzedaż akcji serii A

  Zarząd Ad Astra Executive Charter S.A. informuje, że w dniu 23 września 2013 r., na mocy podpisanej umowy pomiędzy Spółką M Capital Sp. z o.o. (Sprzedający) a Panem Wojciechem Kochowiczem (Kupujący), Sprzedający przeniósł na własność Kupującego i wydał mu akcje spółki Ad Astra Executive Charter S.A. w ilości 1 310 579. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A. Wartość nominalna każdej z nich wynosi 0,10 zł. Zbyciu uległy akcje o następujących numerach: 2.209.384 - 2.443.698 (
 • Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 09.09.2013

  Zarząd Ad Astra Executive Charter S.A. w załączeniu przekazuje protokół zawierający treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 09.09.2013 roku w Warszawie. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Ireneusz Woliński - P

Filmy - Ad Astra (1)