ABSINVEST

Synonimy:
AIN,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - ABSINVEST (0)

 • ABS Investment SA rozbudowuje portfel o spółki technologiczne

  ABS Investment SA, spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, przekroczyła próg 10 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce MODE SA. Emitent rozszerza skład portfela inwestycyjnego stawiając w nim na spółki technologiczne.
 • ABS Investment SA zwiększa aktywność inwestycyjną

  ABS Investment SA, spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, cały czas rozszerza skład swojego portfela inwestycyjnego o nowe podmioty działające w innowacyjnych branżach. Emitent stał się także głównym akcjonariuszem Spółki InBook SA.
 • ABS Investment SA oczekuje dobrej drugiej połowy 2015 r.

  ABS Investment SA, spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, liczy na bardzo udane drugie półrocze 2015 r. Podmioty będące w portfelu inwestycyjnym Emitenta poprawiają wyniki finansowe oraz realizują założenia planów rozwoju, co powinno przyczynić się do wzrostu ich wartości rynkowej.
 • ABS Investment SA rozwija segment inwestycyjny

  ABS Investment SA, spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zakończyła 4 kw. poprzedniego roku stratą netto na poziomie 1082 tys. zł, która wynikała w głównej mierze ze spadku wartości wycen spółek portfelowych. Emitent koncentruje się obecnie na wyjściu z niektórych inwestycji, co będzie miało pozytywny wpływ na jego wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.
 • ABS Investment SA intensyfikuje program skupu akcji własnych

  2 mln zł planuje przeznaczyć na wykup akcji własnych notowana na rynku NewConnnect spółka ABS Investment SA (walor: AIN). Łączna liczba zakupionych akcji nie przekroczy 20 proc. wszystkich walorów spółki, tj. 1,6 mln akcji. Skup będzie realizowany w dwóch wariantach. Na wykup akcji w każdym z programów spółka planuje przeznaczyć po 1 mln zł. Fundusze na ten cel będą pochodzić ze środków własnych ABS Investment SA.
 • ABS Investment SA nawiązał współpracę z Europejską Akademią Planowania Finansowego w Warszawie

  Notowana na rynku NewConnect spółka ABS Investment SA (walor: AIN) zawarła umowę o współpracy firmą EAFP, która kształci profesjonalnych doradców z zakresu planowania finansów osobistych pod marką Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.
 • Rekordowy wzrost zysku ABS Investment

  2 mln 379 tys. zł tyle wyniósł, w IV kw. br., zysk netto notowanej na rynku NewConnect spółki ABS Investment SA.
 • ABS Investment S.A. wprowadzi na rynek dwie spółki

  Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. oraz Żywieckie Kopalnie Kruszyw, to nowi klienci notowanej na rynku NewConnect spółki ABS Investment S.A.