absencja chorobowa

Artykuły - Absencja chorobowa (4)

 • Niepunktualny pracownik może ponieść konsekwencje

  Niepunktualny pracownik może ponieść konsekwencje

  Spóźnienie do pracy traktowane jest w większości przypadków jako drobne uchybienie obowiązkom pracowniczym. Może to sprzyjać bagatelizowaniu przez pracowników takich naruszeń, tymczasem spóźnienie do pracy może być przyczyną wymierzenia kary porządkowej, a nawet rozwiązania stosunku pracy. Spóźniający się pracownik narusza bowiem jeden ze swoich podstawowych obowiązków, jakim jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie.
 • Skutki niezawiadomienia pracodawcy o przyczynie absencji w pracy

  Skutki niezawiadomienia pracodawcy o przyczynie absencji w pracy

  Pracownik, który usprawiedliwił swoją nieobecność po wymaganym przepisami rozporządzenia terminie 2 dni naraża się na odpowiedzialność porządkową.
 • Absencję w pracy trzeba usprawiedliwić

  Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w pracy jest jednym z najpoważniejszych uchybień po stronie pracownika. Jako naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego stanowi podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia i faktycznie jest częstym powodem "karnego" rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Powinnością zatrudnionego jest więc jak najszybsze i wiarygodne usprawiedliwienie absencji w pracy.
 • 190 tys. dni Polacy spędzili w 2011 r. na zwolnieniach lekarskich. Ich łączny koszt to prawie 12 mld zł

  190 tys. dni Polacy spędzili w 2011 r. na zwolnieniach lekarskich. Ich łączny koszt to prawie 12 mld zł

  Polska przoduje w Europie pod względem absencji chorobowych. Tylko w ubiegłym roku kosztowały pracodawców ponad 4,5 mld zł. Na złym stanie zdrowia pracowników tracą więc i przedsiębiorcy i sami podatnicy. Eksperci zwracają uwagę, że dobre samopoczucie i zdrowie zatrudnionych będzie odgrywało coraz większą rolę, zwłaszcza w przypadku starzejących się społeczeństw i tam, gdzie wydłużany jest wiek emerytalny.
 • Natychmiastowe rozstanie z chorym pracownikiem

  Natychmiastowe rozstanie z chorym pracownikiem

  Przedłużająca się absencja chorobowa pracownika nie jest okolicznością przez niego zawinioną, jednak potrafi poważnie zdezorganizować pracę w zakładzie. Dlatego prawo pracy, choć generalnie utrzymuje zasadę ochrony chorującego pracownika przed zwolnieniem, jednak dopuszcza od tej zasady wyjątki. Aby z nich skorzystać, pracodawca musi spełnić ściśle określone warunki.
 • Natychmiastowe rozstanie z chorym pracownikiem

  Natychmiastowe rozstanie z chorym pracownikiem

  Przedłużająca się absencja chorobowa pracownika nie jest okolicznością przez niego zawinioną, jednak potrafi poważnie zdezorganizować pracę w zakładzie. Dlatego prawo pracy, choć generalnie utrzymuje zasadę ochrony chorującego pracownika przed zwolnieniem, jednak dopuszcza od tej zasady wyjątki. Aby z nich skorzystać, pracodawca musi spełnić ściśle określone warunki.

Filmy - Absencja chorobowa (1)

 • ZUS zapłaci za całe chorobowe?

  Według złożonego w Sejmie poselskiego projektu zmian w Kodeksie pracy koszty choroby pracownika mają być od początku i w całości finansowane przez ZUS. Obecnie przez pierwsze 33 dni ciężar ten spoczywa na pracodawcy. Według BCC jest to rozwiązanie ciekawe, które zmniejszałoby istotnie koszty pracy, ale powinno być wprowadzane stopniowo. Komentuje itold Michałek, ekspert Business Centre Club.