'ABC'

Artykuły - 'ABC' (639)

 • "ABC": "Taśmy profesora Zembali"

  "ABC": "Taśmy profesora Zembali"

  "To jest marnotrawstwo" – mieli usłyszeć rodzice śmiertelnie chorego chłopca od obecnego ministra zdrowia profesora Mariana Zembali. Lekarz odmówił operacji ich syna.
 • Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej

  Raport bieżący nr 68/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ABC Data S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ABC Data S.A., tj. Deloitte Polska sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewide
 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

  Raport bieżący nr 67/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ABC Data S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o powołaniu z dniem 10 kwietnia 2015 r. przez spółkę MCI Management S.A., działającą zgodnie z §14 ust. 3 Statutu ABC Data S.A., Ireneusza Wojciecha Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej ABC Data S.A. w charakterze członka Rady Nadzorczej na kadencję 3-letnią. Pan Ireneusz Wojciech Dąbrow
 • Powołanie Członka Zarządu

  Raport bieżący nr 66/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ABC Data S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 8 kwietnia 2015 r. Pana Andrzeja Kuźniaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji. Pan Andrzej Kuźniak od 2012 był Prezesem Zarządu spółki APN Serwis sp. z o.o., z przerwą w okresie 09.2013-11.2013, kied
 • Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych

  Raport bieżący nr 65/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ABC Data S.A. informuje, że zakończył z dniem 30 marca 2015 r. realizację Program Skupu Akcji Własnych. Skup akcji zakończył się z uwagi na upływ terminu wskazanego w uchwale. Skup akcji własnych, którego rozpoczęcie nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r. (raport bieżący nr 38/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.), prowadzony
 • Nabycie akcji własnych

  Raport bieżący nr 64/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ABC Data S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym transakcji nabycia 67 500 akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży zgodnie z realizowanym programem skupu akcji własnych. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 1 kwietnia 2015 roku. Akcje zostały nabyte w średniej cenie jednostkowej 3,66 zł za jedną akcję. Wartość nominalna każdej ak
 • Nabycie akcji własnych

  Raport bieżący nr 63/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ABC Data S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym transakcji nabycia 30 000 akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży zgodnie z realizowanym programem skupu akcji własnych. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 31 marca 2015 roku. Akcje zostały nabyte w średniej cenie jednostkowej 3,67 zł za jedną akcję. Wartość nominalna każdej akcj
 • Nabycie akcji własnych

  Raport bieżący nr 62/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ABC Data S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym transakcji nabycia 97 400 akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży zgodnie z realizowanym programem skupu akcji własnych. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 27 marca 2015 roku. Akcje zostały nabyte w średniej cenie jednostkowej 3,72 zł za jedną akcję. Wartość nominalna każdej akcj
 • Nabycie akcji własnych

  Raport bieżący nr 61/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ABC Data S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym transakcji nabycia 52 000 akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży zgodnie z realizowanym programem skupu akcji własnych. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 26 marca 2015 roku. Akcje zostały nabyte w średniej cenie jednostkowej 3,79 zł za jedną akcję. Wartość nominalna każdej akcj
 • Nabycie akcji własnych

  Raport bieżący nr 60/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ABC Data S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym transakcji nabycia 47 700 akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży zgodnie z realizowanym programem skupu akcji własnych. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 25 marca 2015 roku. Akcje zostały nabyte w średniej cenie jednostkowej 3,80 zł za jedną akcję. Wartość nominalna każdej akcj