AB SA

Artykuły - AB SA (246)

 • 75 mln zł na rozwój Grupy AB - sukces kolejnej emisji długoterminowych obligacji korporacyjnych

  Grupa AB, największy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutor IT i elektroniki użytkowej, zamknął z sukcesem kolejną emisję długoterminowych obligacji w celu dywersyfikacji źródeł finansowania rozwoju. W efekcie - podobnie jak w latach 2014-2015 - w ramach programu emisji obligacji spółka wyemitowała niezabezpieczone 5-letnie papiery dłużne o wartości nominalnej 75 mln zł. W ramach wspomnianych trzech emisji obligacji instytucje finansowe nabyły obligacje AB SA o łącznej wartości nominalnej 245 mln zł ze średnią marżą 1,69 pkt. proc. ponad WIBOR 6M. Dotychczasowe emisje są notowane na rynku Catalyst, a intencją AB jest wprowadzenie do obrotu również najnowszej serii obligacji.
 • Nowa struktura biznesowa w AB SA

  AB SA, czołowy dystrybutor IT w Europie Środkowo-Wschodniej, wprowadził istotną zmianę w swojej strukturze organizacyjnej. W ramach Działu Operacyjnego spółka AB wyodrębniła jednostkę biznesową (business unit) Presales & Solution Design.
 • 27 proc. wzrostu zysku netto Grupy AB

  O 27 proc. wyższy rok do roku zysk netto wypracowała Grupa AB (GPW: ABE) w drugim kwartale roku finansowego 2013/2014 r. Wyniósł on 21,2 mln zł wobec 16,7 mln zł w roku poprzednim.
 • Akcjonariusze AB SA zatwierdzili sprawozdanie finansowe

  Walne zgromadzenie akcjonariuszy AB SA udzieliło absolutorium zarządowi oraz radzie nadzorczej oraz przyjęło sprawozdanie zarządu za rok finansowy 2012/13. Jednocześnie przyjęto uchwałę o podziale zysku za ten okres.
 • AB SA kupuje czołowego dystrybutora zabawek

  Grupa kapitałowa AB rozszerza działalność o segment dystrybucji zabawek. Giełdowa spółka przejęła właśnie jedną z największych firm działających w tym sektorze - Rekman sp. z o. o.
 • AB S.A. Biznesowym Partnerem Roku

  Spółka AB została wyróżniona nagrodą Biznesowego Partnera Roku w kategorii "Praktyka Roku" przez wrocławskich studentów Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Rusza nowa strona internetowa AB SA

  Spółka AB (GPW: ABE) - największy dystrybutor IT w regionie Europy Środkowo - Wschodniej uruchamia nową wersję strony internetowej - AB.pl. Jest ona adresowana przede wszystkim do partnerów biznesowych oraz inwestorów firmy.
 • AB SA zwiększa zyski i kupuje Optimusa

  AB SA zwiększa zyski i kupuje Optimusa

  O 22 proc. rok do roku wzrósł zysk netto Grupy AB w QIV 2012/2013. Jednostkowy wynik netto w tym samym czasie o zwiększył się niemal 60 proc. i wyniósł 4,1 mln zł. W całym roku finansowym spółka wypracowała 5,4 mld zł przychodów i 41,7 mln zł zysku netto. Jednocześnie firma ogłosiła zakup praw do marki Optimus i powołała nową spółkę zależną o tej samej nazwie .
 • Spółka AB podpisała umowę dystrybucyjną z firmą Comarch

  Spółka AB - wiodący dystrybutor IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Comarch - jedną z największych polskich spółek informatycznych.
 • AB SA zostało wyróżnione tytułem "National Champion 2013/14" w plebiscycie European Business Awards

  Spółka AB - największy dystrybutor IT w regionie Europy Środkowo Wschodniej - został wyróżniony tytułem "National Champion 2013/14" w plebiscycie European Business Awards.