5 kwietnia

Artykuły - 5 kwietnia (276)

 • Kurt Cobain uhonorowany w 20. rocznicę śmierci

  Kurt Cobain uhonorowany w 20. rocznicę śmierci

  Pomnik Kurta Cobaina, komiks i musical o życiu lidera Nirvany - to niektóre z idei upamiętnienia muzyka w przypadającą na sobotę 20. rocznicę jego samobójczej śmierci. Cobain zastrzelił się 5 kwietnia 1994 r. Jak napisał w liście: nie mógł znieść tego, co muzyczny biznes uczynił z nim i jego muzyką.
 • Teoria spisku

  Można latami mnożyć wątpliwości wokół katastrofy 10.04. Można snuć teorie zamachu, wskazywać grzechy i zaniedbania, piętnować zachowania Rosjan, zastanawiać ,kto i jak zachowywał się przed i po katastrofie. Jedno dla mnie jednak nie ulega wątpliwości - jak dotąd nikt, a na pewno nie zespół Macierewicza, nie stworzył jednej, spójnej i udokumentowanej teorii, która byłaby alternatywą dla tego, co ustaliła komisja Millera.
 • Zmiana statutu CASH FLOW S.A. - postanowienie o rejestracji uchwał z dnia 5 kwietnia 2013 roku

  Raport bieżący nr 29/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 30 września 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 19 września 2013 roku, zgodnie z którym, Sąd dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki. Zmian
 • Gregory Peck- Biografia

  Gregory Peck - amerykański aktor i producent. Przyszedł na świat 5 kwietnia 1916 roku.
 • Zakończenie subskrypcji akcji serii K

  W nawiązaniu do raportu 19/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. Zarząd Auto-Spa Spółka Akcyjna przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji - 4 kwietnia 2013 r. 2) Data zakończenia subskrypcji - 27 maja 2013 r. 3) Data przydziału instrumentów finansowych: 27 maja 2013 r. 4)
 • Korekta raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku

  Raport bieżący nr 26/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Global Energy S.A. ("Spółka") informuje, iż w raporcie bieżącym nr 20/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie nabycia aktywów znaczącej wartości – w ramach projektu z obszaru OZE, doszło do pomyłki pisarskiej w zakresie wskazania daty otrzymania przez Emitenta podpisanych przez drugą stronę transakcji egzemplarzy umowy opatrzonej datą 26 marc
 • Przedłużenie terminu zamknięcia oferty prywatnej akcji serii K

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r., Zarząd Auto-Spa Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 13 maja 2013 r., powziął uchwałę w sprawie przedłużenia terminu zakończenia oferty prywatnej akcji serii K w ramach widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego. Subskrypcja prywatna akcji nowej emisji serii K została przedłużona do dnia 27 maja 2013 roku. O zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji serii K, Emitent po
 • Uchwała z dnia 17 kwietnia 2013 r. dot. zmiany uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia 5 kwietnia 2013 r.

  Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, że w dniu 17 kwietnia 2013 r. została podjęta uchwała o zmianie uchwały z dnia 5 kwietnia 2013 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 8/2013. Zmiana uchwały podyktowana jest decyzją Rady Dyrektorów o przeprowadzeniu podwyższenia kapitału w dwóch etapach: 1) na mocy wyżej opisanej uchwały Rada Dyrektorów, działając w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 sierpnia 2012 r. upow
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Meritum Banku ICB S.A.

  Meritum Bank ICB S.A. informuje, że w dniu 5 kwietnia 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło uchwałę w związku z emisją II transzy obligacji podporządkowanych w ramach Programu Emisji.Osoby reprezentujące spółkę:Piotr Urbańczyk - Prezes Zarządu
 • Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o wyznaczeniu rozprawy w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia Planu Reorganizacji oraz o zamiarze Roust Trading dokonania wypłaty na łączną kwotę 5 mln USD na rzecz wszystkich podmiotów będących akcjonariuszami CEDC na dzień 5 kwietnia 2013 r.

  Raport bieżący nr 37/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneNa podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) ("Ustawa o Ofercie”) Central European Distribution Corporation ("CEDC” lub "Spółka”) nin