23 kwietnia

Artykuły - 23 kwietnia (352)

 • Od 23 kwietnia dzięki mTożsamości odbierzemy list polecony bez dowodu

  Od 23 kwietnia dzięki mTożsamości odbierzemy list polecony bez dowodu

  - Od 23 kwietnia do odebrania listu poleconego na poczcie nie będzie już potrzebny dowód, do potwierdzenia tożsamości wystarczy smartfon z bezpłatną aplikacją mObywatel - zapowiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.
 • Skrajności kontra centrum - Francja od lewej do prawej

  Skrajności kontra centrum - Francja od lewej do prawej

  Europa i świat żyją już francuskimi wyborami prezydenckimi, które odbędą się w niedzielę, czyli 23 kwietnia. Z tego zapewne względu na eurodolarze mamy ucieczkę do waluty amerykańskiej - i nie notujemy już okolic 1,0775 (które były badane np. wczoraj), ale raczej 1,07 i nawet niższe wartości.
 • Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.

  Raport bieżący nr 46/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. (dalej: "Grupa Azoty Police” "Kredytobiorca”) informuje, iż w dniu 20 września 2016 roku, wraz Grupą Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. - dalej: "Jednostka Dominująca”) oraz z wybranymi
 • Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.

  Raport bieżący nr 26/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy” S.A. (dalej: "Grupa Azoty Puławy” "Kredytobiorca”) informuje, iż w dniu 20 września 2016 roku, wraz Grupą Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy” S.A. - dalej: "Jednostka Dominująca”) oraz z wybranymi spół
 • Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.

  Raport bieżący nr 52/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent”, "Kredytobiorca”) informuje, iż w dniu 20 września 2016 roku, wraz ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Emitenta (dalej: "Kredytobiorcy”, " Spółki z Grupy”), podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: "Bank”) aneks do
 • Jest już tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku

  Jest już tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku

  Zakończyła się budowa tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Trwają ostatnie odbiory tej inwestycji. Nie wyznaczono jeszcze oficjalnej daty otwarcia tunelu dla ruchu, ale przedstawiciele miasta oceniają, że "na majówkę powinien być udostępniony". Wiadomo natomiast, że w sobotę 23 kwietnia będzie "dzień otwarty tunelu".
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 23 kwietnia 2016 r.

  Raport bieżący nr 3/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd HORTICO S.A. ("Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 1 – 402 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 23 kwietnia 2016 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Załączniki: Załącznik nr 1 – Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. i
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 23 kwietnia 2016 r.

  Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 1 – 402 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 23 kwietnia 2016 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Załączniki: Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. i projekty uchwał Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Re
 • Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku

  Raport bieżący nr 2/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank”) informuje, że wyrokiem z dnia 28 stycznia 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację akcjonariusza Banku od wyroku z dnia 15 lipca 2014 roku oddalającego powództwo tego akcjonariusza o uchylenie uchwał Nr 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 i 33 Walneg
 • Rejestracja zmian w Statucie Spółki

  Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2015 r. Emitent powziął informację, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. dokonano rejestracji zmian Statutu Spółki, wynikających z podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 19/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. Tym samym Zarząd Emitenta przedstawia jednolity tekst Statutu Spółk