1964 r

Artykuły - 1964 r (7)

 • Wstrząsy w Wielki Piątek. Jak Alaska legła w gruzach

  Wstrząsy w Wielki Piątek. Jak Alaska legła w gruzach

  Próżno w historii Alaski szukać równie tragicznej daty. 27 marca 1964 roku, gdy mieszkańcy jednego z najpiękniej położonych amerykańskich stanów szykowali się do Wielkanocy, ich terytorium nawiedziło trzęsienie ziemi o ogromnej sile - 9,2 w skali Richtera. W wyniku kataklizmu i następującego po nim tsunami zginęło 131 osób. Straty w największych miastach Alaski oszacowano na kilkaset milionów dolarów.
 • W jaki sposób można unieważnić małżeństwo i jakie ma to skutki

  W jaki sposób można unieważnić małżeństwo i jakie ma to skutki

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. nr 9, poz. 59 z późn. zm.) określa sytuacje, w których nie może zostać zawarte małżeństwo (np. z powodu całkowitego ubezwłasnowolnienia, pokrewieństwa w linii prostej, pozostawania już w ważnym związku małżeńskim z kimś innym). Jeżeli jednak pomimo tych przeciwwskazań dojdzie do ślubu, wówczas każdy z małżonków może wystąpić z żądaniem jego unieważnienia.
 • Opodatkowanie przychodów z najmu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego

  Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowy najmu, w szczególności lokali są obecnie często zawierane przez wielu podatników, dlatego też warto zapoznać się z prawidłowym sposobem opodatkowania.
 • Opodatkowanie umowy pożyczki

  Opodatkowanie umowy pożyczki

  Umowa pożyczki polega na przeniesieniu własności określonej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku na rzecz pożyczkobiorcy oraz obowiązek zwrotu pożyczkodawcy tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Nie ma ucieczki przed gigantomanią

  Nie ma ucieczki przed gigantomanią

  Lotnisko Heathrow pod Londynem. Byliście kiedyś w Terminalu 2? Trzeba szybko zapomnieć. Po 54 latach znikają tamtejsze Europa Building i Queen's Building. Przez te lata obsłużono w nich ponad 316 mln pasażerów, w tym grupę The Beatles w 1964 r.
 • Kara umowna jako koszt

  Kary umowne powszechnie występują w stosunkach gospodarczych między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. W celu wyjaśnienia pojęcia "kary umownej" należy odwołać się do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Zasady opodatkowania podatkiem VAT umów leasingu

  Zasady opodatkowania podatkiem VAT umów leasingu

  Leasing zdefiniowany został w art. 7091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).