Biznes - 19+

Artykuły - 19+ (14255)

 • Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

  Raport bieżący nr 32/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”, "Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 27 sierpnia 2019 roku od Beyondream Investments Ltd - osoby blisko związanej z członkiem Rady Nadzorczej – Panem Rafałem Wasilewskim powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I
 • Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.

  Raport bieżący nr 21/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2019 r.: 1/ do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o., osoby prawnej z siedzibą w Warszawie – podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze – p. Jaap Brouwer, zawiadomienia w trybie art
 • ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Raport bieżący nr 112/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 sierpnia 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 59
 • Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

  Raport bieżący nr 42/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, iż w dniu 26 sierpnia otrzymał od Acciona Construcción SA zawiadomienie o transakcjach na akcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ("rozporządzenie MAR”), o treści zgodnej z
 • Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

  Raport bieżący nr 45/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. " Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 26 sierpnia 2019 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego. Pełna treść powia
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 r.

  Raport bieżący nr 12/2019Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1, art. 395 § 1 i § 2 oraz art. 400 § 1 Kode
 • ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Raport bieżący nr 111/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 sierpnia 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 5
 • Transakcje dokonane przez Prezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 15/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, przez Prezesa Zarządu Emitenta, Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanej przez niego transakcji na akcjach Spółki ABS Investment SA. Zawiadomienie stanowi załą
 • Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

  Raport bieżący nr 33/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 22 sierpnia 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Fabiana Żwirko, Członka Zarządu Spółki, tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, Spółka powzięła inf
 • Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  Raport bieżący nr 34/2019Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd Pfleiderer Group S.A., niniejszym informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrekt