18+

Artykuły - 18+ (3861)

 • Ostatnia szansa dla skruszonych uczestników karteli

  Ostatnia szansa dla skruszonych uczestników karteli

  Skruszeni uczestnicy karteli mogą uniknąć surowej kary lub uzyskać jej obniżenie, jeśli pójdą na współpracę z UOKiK w ramach programu łagodzenia kar - tzw. leniency. Szef UOKiK zachęca do składania wniosków leniency przed 18 stycznia, gdy wchodzi w życie nowe prawo.
 • Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

  Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. (“Spółka”), w związku z wykonaniem uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23.09.2014 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz przyjętym Programem Odkupu akcji własnych Spółki (“Program”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym o nr 98/2014 z dnia 17.11.2014 roku niniejszym informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku New
 • Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 18 grudnia 2014 roku, g. 11.00 oraz Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 listopada 2014 roku

  Raport bieżący nr 39/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 27 listopada 2014 roku uchwałę porządkową w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie zarządzenia przerwy w obrad
 • Meryl Streep odznaczona Medalem Wolności

  Meryl Streep odznaczona Medalem Wolności

  Barack Obama uhonorował w poniedziałek, 24 listopada, 18 osób Prezydenckim Medalem Wolności. Szef państwa najwyższe cywilne odznaczenie w Stanach Zjednoczonych wręczył m.in. aktorce Meryl Streep i wyznał jej, że ją uwielbia.
 • Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

  Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. (“Spółka”), w związku z wykonaniem uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23.09.2014 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz przyjętym Programem Odkupu akcji własnych Spółki (“Program”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym o nr 98/2014 z dnia 17.11.2014 roku niniejszym informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku New
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 grudnia2014 roku

  Raport bieżący nr 26/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 398, oraz w zw. z par. 19 ust. 19.3 Statutu Spółki zwołuje na wniosek Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy
 • Zmiana Statutu Spółki planowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 grudnia 2014 roku

  Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. („Spółka”) przekazuje proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 18 grudnia 2014 roku. Planowane zmiany dotyczą nadania nowej treści § 1 ust. 1-2, § 3 ust. 1 i § 16 ust. 1 pkt f, dodania w § 3 ust. 4 oraz rozszerzenia brzemienia § 2. § 1.1 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie: „Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna.” Pro
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2014 roku

  Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2014 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Łukasz Piasecki - Wiceprezes ZarząduEdmund Kozak - Wiceprezes Zarząd
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku Podstawa prawna: Inne uregulowania

  Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Osoby reprezentujące spółkę: Łukasz Piasecki - Wiceprezes ZarząduEdmund Kozak - Wiceprezes Zarządu
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2014 roku

  Raport bieżący nr 8/2014Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2014 roku.