14 czerwca

Artykuły - 14 czerwca (378)

 • Kto zostanie Dyrektorem Marketingu Roku?

  14 lutego wystartowała trzecia edycja prestiżowego Konkursu Dyrektor Marketingu Roku. Zwycięzców poznamy na finałowej Gali, która odbędzie się 14 czerwca podczas Mediarun Festivalu w Gdańsku. Zainteresowani mają już niewiele czasu na zgłoszenie kandydatury.
 • Odpowiedzi na pytanie akcjonariusza zadane na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku - Białej w dniu 14 czerwca 2012 r. w trybie 428 KSH

  W dniu 14-06-2012r. na Walnym Zgromadzeniu Spółki "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej pełnomocnik akcjonariusza Veolia Voda (Sofia) B.V. złożył pisemny wniosek o uzyskanie od Zarządu Spółki informacji w trybie art. 428 KSH. Zadane pytania dotyczyły: 1) porozumienia pomiędzy "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej a Gminą Bielsko-Biała związanego z wykorzystaniem środków powstających w związku z uchwaleniem niższej niż maksymalna stopy podatku od nieruchomości, 2) uchwał Rady Nadzorczej Spółki z tym z
 • Zakończenie subskrypcji akcji serii H w ofercie prywatnej spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

  Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że 14 czerwca 2012 r. zakończyła się subskrypcja prywatna (data rozpoczęcia subskrypcji 25.05.2012 r.) 298.630 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki. W ramach oferty prywatnej inwestor - fundusz Avallon MBO - objął 298.630 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, po cenie emisyjnej 7,30 (siedem złotych trzydzieści groszy) z
 • Uzupełnienie do Raportu biezącego nr 13/2012 z dnia 14 czerwca 2012 dot. powołania Zarządu na nową kadencję

  Raport bieżący nr 18/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Niniejszym raportem Zarząd Unima2000 Sytemy Teleinformatyczne S.A. uzupełnia informacje zawate w Raporcie nr 13/2012 z dnia 14 czerwca dotyczące powolanego na kolejną kadencję Zarządu o dane wynikajace z par.28 pkt 4-6 Rozporzadzenia MF z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14 czerwca 2012 r.

  Raport bieżący nr 15/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % "Orbis" S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbyło się 14 czerwca 2012 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli: 1) ACCOR S.A., który posiadał 21.972.566 głosów na ogólną ilość 31.212.885 głosów na tym zgromadzeniu. Przysługująca ACCOR S.A. liczba 21.972.566 głosów w
 • Informacja dla akcjonariuszy

  Zarząd KINOMANIAK S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2012 r. Emitent otrzymał zarządzenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6 czerwca br. w sprawie wezwania do uzupełnienia brakującej uchwały w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Niniejsze wezwanie jest obecnie przedmiotem analizy prawnej. O dalszych krokach spółka poinformuje w odrębnym raporcie.
 • Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki InwazjaPC S.A. w dniu 14 czerwca 2012 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

  Zarząd Spółki InwazjaPC S.A. z siedzibą w Staszowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2012 r., które zostały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy w obradach. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:K
 • Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InwazjaPC S.A.

  Zarząd spółki InwazjaPC S.A. z siedzibą w Staszowie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2012 r., na podstawie art. 408 § 2 zarządziło jednomyślnie przerwę w obradach. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie wznowione do dnia 13 lipca 2012 r. do godziny 16.00 w tym samym miejscu, tj. w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska s.c. we Wrocławiu (50-116), przy ul. Rynek 60. Podstawa prawna: § 4 ust.
 • DI BRE zawiesiło rekomendację Rovese

  Analitycy DI BRE Banku w komentarzu specjalnym z 14 czerwca w związku z brakiem możliwości oszacowania wpływu przeprowadzanej transakcji kupna zagranicznych aktywów na wycenę Rovese zawiesili rekomendację dla spółki do czasu uzyskania większej ilości szczegółów odnośnie przejmowanych aktywów.
 • Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zarząd Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dnniu 14 czerwca 2012r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżce i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Mirosław Magda - Prezes Zarządu

Filmy - 14 czerwca (3)

 • Kulisy festiwalu w Opolu!

  Średnia oglądalność wszystkich koncertów festiwalu Opole 2009 wyniosła 3,8 mln telewidzów. Najlepszy wynik odnotował niedzielny (14 czerwca) show "Superduety" - aż 5,6 mln! My przedstawiamy Wam kulisy festiwalu.
 • Serwis popołudniowy

  Czwartek, 14 czerwca: Nicolas Sarkozy rozmawia z Lechem Kaczyńskim* LiD alternatywą dla koalicji i PO* Wyzysk w Chinach* Atak pingwinów.
 • Serwis przedpołudniowy

  Czwartek, 14 czerwca: Nicolas Sarkozy przyjeżdża do Polski * Kolejny lekarz zatrzymany za łapówkarstwo * Zapachy gwiazd.