100 zł

Artykuły - 100 zł (117)

 • Badanie: Świąteczny prezent - kupiony w galerii handlowej i warty maksymalnie 100 zł

  Badanie: Świąteczny prezent - kupiony w galerii handlowej i warty maksymalnie 100 zł

  Jak wynika z badania, aż 75 proc. zapytanych Polaków kupuje świąteczne upominki w galeriach handlowych.
 • Międzyresortowy zespół przeanalizuje politykę fiskalną wobec górnictwa

  Powstaje międzyresortowy zespół, który przeanalizuje politykę fiskalną wobec górnictwa węgla kamiennego pod kątem możliwości zmniejszenia obciążeń publiczno-prawnych tej branży - wynika z informacji resortu energii. Teraz średnie obciążenie tony węgla rozmaitymi daninami to ok. 100 zł.
 • "Rzeczpospolita": 100 zł prosto z drukarki

  "Rzeczpospolita": 100 zł prosto z drukarki

  O ponad 2 tys. wzrosła w ubiegłym roku liczba fałszerstw banknotów i późniejszego ich wprowadzania na rynek - wynika z danych Komendy Głównej Policji, do których dotarła "Rzeczpospolita".
 • Inwestorzy instytucjonalni chcą kupić 5-letnie obligacje BEST

  BEST zakończył budowę książki popytu na obligacje serii K4. Ich cena emisyjna została ustalona na 100 zł. Zapisy i przydział obligacji nastąpią 6 marca.
 • Nadchodzi grafenowe eldorado

  Nadchodzi grafenowe eldorado

  Nasi naukowcy wspólnie z inżynierami stworzyli urządzenie, które kosztem zaledwie 100 zł może produkować arkusze grafenu o wartości 300 tys. zł każdy.
 • Robyg przedterminowo wykupuje obligacje serii E i F

  Grupa Robyg podjęła decyzję o przedterminowym wykupie części obligacji serii E i wszystkich obligacji serii F. Spółka wykupi łącznie 100 000 sztuk obligacji - o wartości nominalnej 100 zł - serii E oraz 100 000 sztuk obligacji serii F - o wartości nominalnej 100 zł - obie serie wyemitowane w dniu 20 czerwca 2012 roku. Łączna wartość wykupionych obligacji wyniesie 20 mln zł. Zgodnie z obecnym harmonogramem wykupu obligacji, dniem ustalenia prawa do świadczeń będzie 12 grudnia 2014 roku, natomiast data wykupu - 20 grudnia, podczas gdy data faktycznej płatności przypadnie na 22 grudnia 2014 roku.
 • Nabycie udziałów w spółce Krajowy System Zarządzania Energią Sp. z o.o

  Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, że nabyła 30 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy w spółce Krajowy System Zarządzania Energią Sp. z o.o. Nabyte udziały stanowią 30 % udziału w kapitale zakładowym. Powyższa transakcja została uznana za znaczącą z uwagi na oczekiwany znaczny wzrost wartości objętych udziałów w przyszłości, a co za tym idzie potencjalny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1 Zał. Nr 3 do Regulaminu ASO
 • Echo Investment emituje czwartą transzę obligacji

  Zarząd spółki Echo Investment (GPW: ECH) podjął decyzję o emisji kolejnej transzy obligacji dla inwestorów indywidualnych. Seria D obejmuje 500 tys. trzyipółletnich obligacji o wartości 100 zł każda.
 • Echo Investment emituje trzecią transzę obligacji

  Zarząd spółki Echo Investment (GPW: ECH) podjął decyzję o emisji kolejnej transzy obligacji dla inwestorów indywidualnych. Seria C obejmuje 750 tys. trzyipółletnich obligacji o wartości 100 zł każda.
 • Echo Investment emituje kolejną transzę obligacji

  Zarząd spółki podjął decyzję o emisji kolejnej transzy. Seria B obejmuje 250 tys. dwuletnich obligacji o wartości 100 zł każda.