02

Artykuły - 02 (487)

 • Przydział Obligacji serii N46/N46 Series Bonds Allocation

  Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 02 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N46 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 27 października 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii N46 Spółki. Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii N46, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 454 (czterysta pięćdziesiąt cztery) Obligacji seri
 • Wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. spółce zależnej

  Raport bieżący nr 89/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. ("Spółka”) iż w dniu 02 listopada 2017 r. powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. pisma z Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("BNP”) datowanego na 30 października 2017 r. zawierającego wypowiedzenie umowy kredytu nieodnawialnego wraz z wezwaniem spółki zależnej Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. do zapłaty zadłużenia z ty
 • Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02 października 2017 r.

  Raport bieżący nr 19/2017Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02 października 2017 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: - Remigiusz Brzeziński: 2.788.058 głosów z posiadanych 1.404.871 akcji, co stanowiło 51,09% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 37,70% ogó
 • Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02 października 2017 roku

  Zarząd Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A poniżej przekazuje w załączeniu Akt notarialny zawierający uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 02.10.2017r. W trakcie dyskusji podjętej przez Akcjonariuszy podczas obrad Zarząd Spółki poinformował, że Spółka planuje emisję akcji z prawem poboru w stosunku jeden do jednego, po cenie emisyjnej 0,50 złotych za sztukę. Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na rozwój spółki w sektorze factoringu i zwiększenie skali obrotu w
 • Podjęcie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych .

  Zarząd spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02 października 2017 roku podjęło uchwałę nr 15/10/2017 o emisji warrantów subskrypcyjnych. W załączeniu emitent przekazuje stosowną uchwałę. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące
 • Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02 października 2017r.

  Zarząd spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi poniżej przekazuje w załączeniu treść Uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Wealth Bay S.A. w dniu 02.10.2017r. Zarząd informuje, że, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
 • Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02 października 2017 r.

  Raport bieżący nr 15/2017Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02 października 2017 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: - Assetus S.A. 100.000 głosów z posiadanych 100.00 akcji, co stanowiło 35,69% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 13,33% ogólnej liczby głosów; -
 • Update on structural measures including the delisting of the Company

  UNI - EN REPORT No12/2017 Current report no. 12/2017 dated 02 October 2017 Subject: Update on structural measures including the delisting of the Company Legal basis: Article 17.1 of Market Abuse Regulation Content: The Executive Board of UNIWHEELS AG (the “Company”) hereby informs that today the Company was informed by its majority shareholder Superior Industries Germany AG (“Superior”) that while Superior has confirmed its intent to proceed with implementing a domination and pr
 • Nabycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

  Raport bieżący nr 18/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki TAX-NET S.A. informuje, iż w dniu 02 października 2017 roku Emitent nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa pod nazwą PROF_TAX Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych Wiechnik Agnieszka w Gliwicach. W ramach nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa świadczone były przez panią Agnieszkę Wiechnik usługi rachunkowo-księgowe. Nabycie przedmiotowej zorganizowanej części przedsiębior
 • Pismo od Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

  Raport bieżący nr 35/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd "MERCOR” S.A. informuje, że w dniu 02 października 2017 wpłynęło do Spółki pismo od Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank”). Bank i Spółkę łączą dwie umowy o limit wierzytelności zawarte w roku 2003 i 2006 wraz z późniejszymi zmianami oraz umowa kredytowa z roku 2015. W umowach Spółka zobowiązała się m.in. do utrzymywania, w całym okresie kr