zapisy na akcje

Artykuły - Zapisy na akcje (0)

 • Cena maksymalna akcji Wirtualna Polska Holding ustalona na 37 zł

  Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Wirtualna Polska Holding została ustalona na 37 zł - podała spółka w prospekcie. Spółka oraz główny akcjonariusz zaoferują łącznie 14,8 mln akcji spółki. Z emisji nowych akcji Wirtualna Polska chce pozyskać 80-100 mln zł, które mają trafić na akwizycje oraz częściową spłatę długu.
 • Private Equity Managers rozpoczyna ofertę publiczną akcji

  Spółka Private Equity Managers S.A. (dalej: PEManagers) opublikowała prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną sprzedaży do 411.863 akcji ("akcje oferowane"), stanowiących 12,35 proc. w kapitale zakładowym spółki, należących do subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w MCI.PrivateVentures FIZ oraz dopuszczeniem wszystkich akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym.
 • Dekpol spodziewa się pozyskać około 70 mln zł z emisji akcji s. B

  Dekpol, specjalizujący się m.in. w generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych, spodziewa się, że z emisji akcji serii B w ramach oferty publicznej pozyska około 70 mln zł netto - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
 • Multimedia Polska S.A. opublikowała prospekt emisyjny - zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych od 16 do 28 maja 2014 r.

  Multimedia Polska ("Spółka"), jeden z trzech wiodących na polskim rynku operatorów kablowych dostarczający usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej, opublikowała prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji.
 • Multimedia Polska S.A. opublikowała prospekt emisyjny

  Multimedia Polska S.A., operator kablowy dostarczający usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do internetu oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej, opublikował dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Oferta publiczna obejmuje do 45.157.646 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje oferowane stanowią 49,2 proc. akcji spółki.
 • Ruszyła oferta publiczna BNP Paribas Bank Polska

  BNP Paribas Bank Polska SA ("Bank"), będący częścią Grupy BNP Paribas, opublikował dziś prospekt emisyjny i rozpoczął ofertę publiczną ("Oferta"). Oferta obejmuje do 5.026.539 akcji nowej emisji serii "O" ("Akcje Oferowane"). Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 23-28 kwietnia 2014 roku, w wybranych biurach maklerskich na terenie całego kraju. Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 23-29 kwietnia 2014 roku. Cena maksymalna Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych została ustalona na poziomie 65 zł za akcję.
 • Cena sprzedaży akcji w ofercie Livechat Software ustalona na 18,5 zł

  Cena akcji sprzedawanych w IPO spółki Livechat Software została ustalona na 18,5 zł. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie 59,9 mln zł - podała spółka w komunikatach.
 • Ruszają zapisy na akcje Prime Car Management

  Od 20 marca br. będą przyjmowane zapisy inwestorów indywidualnych na akcje Prime Car Management w ramach pierwszej oferty publicznej spółki.
 • Akcjonariusze Livechat Software zamierzają sprzedać w ofercie 3.237.500 akcji spółki

  Oferta spółki Livechat Software obejmuje 3.237.500 akcji, które zamierzają sprzedać akcjonariusze spółki. Akcje oferowane stanowią 12,57 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniają do takiej samej liczby głosów. Debiut akcji na GPW planowany jest do 10 kwietnia - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
 • Ruszają zapisy na akcje Tele-Polska Holding

  Od jutra do 17 marca inwestorzy indywidualni mogą się zapisywać na akcje spółki Tele-Polska Holding. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych odbędą się od 14 do 18 stycznia. Przedział cenowy dla akcji serii E w ofercie publicznej Tele-Polska Holding został ustalony na 2,15 - 2,99 zł. Spółka zamierza w ten sposób pozyskać około 20 mln zł.