zapisy na akcje

Artykuły - Zapisy na akcje (0)

 • Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej Indata Software

  Poniżej prezentujemy zaktualizowany harmonogram oferty publicznej spółki Indata Software. Oferta publiczna obejmuje do 26 mln akcji serii H. Spółka podała w prospekcie, że oczekuje, iż z emisji akcji serii H uzyska wpływy brutto w wysokości około 63,6 mln zł.
 • Atal chce pozyskać z emisji 6,5 mln akcji ok. 160 mln zł brutto

  Spółka deweloperska Atal planuje pozyskanie z emisji 6,5 mln akcji serii E ok. 160 mln zł brutto (156 mln zł netto) - wynika z prospektu emisyjnego spółki. Oferowane akcje będą stanowić 16,79 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać ich właścicieli do 16,16 proc. głosów na WZ.
 • Pamapol zawiesza ofertę publiczną akcji s. D

  Pamapol zawiesza ofertę publiczną akcji serii D nie dłużej niż do 2 czerwca - poinformowała spółka w komunikacie.
 • BRASTER S.A. pozyskał 39 mln zł z publicznej oferty akcji

  BRASTER S.A. sprzedał wszystkie 2,6 mln oferowanych akcji, pozyskując od inwestorów 39 mln zł brutto (wliczając koszty emisji). Cena emisyjna w pierwotnej ofercie publicznej akcji została ustalona na poziomie 15 zł. Pozyskanie środków pozwoli w pełni zrealizować strategię, której celem jest wprowadzenie urządzenia BRASTER Tester do bezpośredniej sprzedaży do kobiet w drugiej połowie 2016 r.
 • Etos zawiesza ofertę publiczną

  Etos, właściciel marki odzieżowej Diverse, zawiesił ofertę publiczną ze względu na niepewność co do rozwoju sytuacji na rynku odzieżowym w Polsce - wynika z aneksu do prospektu emisyjnego.
 • Cena maksymalna akcji Wirtualna Polska Holding ustalona na 37 zł

  Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Wirtualna Polska Holding została ustalona na 37 zł - podała spółka w prospekcie. Spółka oraz główny akcjonariusz zaoferują łącznie 14,8 mln akcji spółki. Z emisji nowych akcji Wirtualna Polska chce pozyskać 80-100 mln zł, które mają trafić na akwizycje oraz częściową spłatę długu.
 • Private Equity Managers rozpoczyna ofertę publiczną akcji

  Spółka Private Equity Managers S.A. (dalej: PEManagers) opublikowała prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną sprzedaży do 411.863 akcji ("akcje oferowane"), stanowiących 12,35 proc. w kapitale zakładowym spółki, należących do subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w MCI.PrivateVentures FIZ oraz dopuszczeniem wszystkich akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym.
 • Dekpol spodziewa się pozyskać około 70 mln zł z emisji akcji s. B

  Dekpol, specjalizujący się m.in. w generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych, spodziewa się, że z emisji akcji serii B w ramach oferty publicznej pozyska około 70 mln zł netto - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
 • Multimedia Polska S.A. opublikowała prospekt emisyjny - zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych od 16 do 28 maja 2014 r.

  Multimedia Polska ("Spółka"), jeden z trzech wiodących na polskim rynku operatorów kablowych dostarczający usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej, opublikowała prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji.
 • Multimedia Polska S.A. opublikowała prospekt emisyjny

  Multimedia Polska S.A., operator kablowy dostarczający usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do internetu oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej, opublikował dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Oferta publiczna obejmuje do 45.157.646 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje oferowane stanowią 49,2 proc. akcji spółki.