wierzytelność

Artykuły - Wierzytelność (0)

 • Dochodzenie wierzytelności od kontrahentów dłużnika

  Dochodzenie wierzytelności od kontrahentów dłużnika

  Podstawowym ryzykiem związanym z udzielaniem kredytu kupieckiego, czyli sprzedaży z odroczonym terminem płatności, jest możliwość braku otrzymania zapłaty za zbywany towar czy świadczoną usługę. Niestety, w obrocie gospodarczym funkcjonują także podmioty, które już na etapie zawarcia umowy nie zamierzają jej wykonać. Sposobem na uzyskanie od nich należności może być dochodzenie wierzytelności od ich kontrahentów.
 • Podatkowe rozliczenia firmowych wierzytelności

  Podatkowe rozliczenia firmowych wierzytelności

  Bezproblemowa współpraca z kontrahentami, zwłaszcza w kwestiach regulowania przez nich zapłaty za towary i usługi, jest sytuacją komfortową. Dla wielu przedsiębiorców nie jest ona jednak codziennością. Coraz częściej dochodzi bowiem do sytuacji, w których kontrahenci nie spłacają swoich zobowiązań przez co powstają z tego tytułu wierzytelności.
 • Trudną wierzytelność czasem warto sprzedać

  Trudną wierzytelność czasem warto sprzedać

  Przepisy Kodeksu cywilnego zezwalają na zbywanie wierzytelności bez zgody dłużnika - należy go jedynie o tym powiadomić. Jeżeli zatem egzekwowanie długu napotyka na trudności, jego sprzedaż może być dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza że zachęcają do tego przepisy podatkowe.
 • Uczestnicy obrotu gospodarczego zgłaszający wierzytelności do BIG-u nie są równo traktowani

  Zamieszczanie informacji o wierzytelnościach w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wymaga udokumentowania długu prawomocnym orzeczeniem sądu. Tymczasem pozostali wierzyciele mogą dokonać wpisu na podstawie samego wezwania dłużnika do zapłaty.
 • Sprzedaż własnej wierzytelności

  Sprzedaż własnej wierzytelności

  Minister Finansów wskazał, że rozbieżności interpretacyjne w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbywanej wierzytelności zaliczanej uprzednio do przychodów oraz obliczenia straty ze zbycia takiej wierzytelności usunęła uchwała NSA z 11 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 3/11.
 • Przeterminowane kredyty hipoteczne mogą okazać się prawdziwą pułapką

  Przeterminowane kredyty hipoteczne mogą okazać się prawdziwą pułapką

  Firmy windykacyjne za przeterminowane długi Polaków powinny płacić bankom czy firmom telekomunikacyjnym od 20 do 28 proc. ich nominalnej wartości. Dziś ceny są jednak wyższe. Na rynku pojawia się coraz więcej wierzytelności hipotecznych, ale w ocenie niektórych przedstawicieli branży nie będą one zbyt atrakcyjne, ponieważ banki pozbywają się tych mało realnych do odzyskania.
 • Czy warto czekać na przedawnienie zobowiązań?

  Czy warto czekać na przedawnienie zobowiązań?

  Problem ze spłatą zobowiązań, uwikłanie w spiralę zadłużenia - wiele osób, które znalazły się w takiej sytuacji, unika kontaktu z negocjatorem z firmy zarządzającej wierzytelnościami. Mają nadzieję, że sprawa się przedawni i problem zniknie.
 • Na sprzedaż trafia coraz więcej długów. Firmy windykacyjne kupują pierwsze portfele hipoteczne

  Na sprzedaż trafia coraz więcej długów. Firmy windykacyjne kupują pierwsze portfele hipoteczne

  Perspektywy dla firm windykacyjnych są bardzo dobre. W najbliższych latach przy możliwym wzroście stóp procentowych raty kredytobiorców wzrosną, a część z nich nie będzie w stanie spłacać wyższych zobowiązań. Mogą one trafić do firm zarządzających wierzytelnościami. Według ostatniego raportu NBP o stanie rynku mieszkaniowego, zagrożone długi stanowią już ponad 10 mld zł.
 • Do Sejmu trafił projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego

  Do Sejmu trafił projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego

  Ochrona firm w tarapatach finansowych przed bankructwem, m.in. po to, by zachować miejsca pracy - to cel projektu Prawa restrukturyzacyjnego, który pod koniec zeszłego tygodnia trafił do Sejmu.
 • BEST rusza z drugą publiczną ofertą obligacji detalicznych

  BEST, jedna z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, rozpoczyna kolejną ofertę publiczną obligacji oferowanych w ramach programu o łącznej wartości do 300 mln zł.