składki ZUS

Artykuły - Składki ZUS (24)

 • ZUS dobrze zarobił na zleceniach. Umowy o dzieło też zostaną oskładkowane?

  ZUS dobrze zarobił na zleceniach. Umowy o dzieło też zostaną oskładkowane?

  Rada Ministrów rekomenduje oskładkowanie dzieł. O tym, że jest to dobry kierunek, świadczą dodatkowe miliony, jakie wpłynęły na konto ZUS po przymusowym opłacaniu składek od umów-zleceń do wysokości płacy minimalnej.
 • Okres bez ZUS-u to długo wyczekiwana dobra zmiana dla firm?

  Okres bez ZUS-u to długo wyczekiwana dobra zmiana dla firm?

  Zaprezentowana przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego "Konstytucja dla biznesu" przewiduje ułatwienia dla osób, które prowadza drobną działalność gospodarczą albo dopiero planują otworzyć własny biznes. Zdania czy to wystarczy, by rzeczywiście rozbudzić przedsiębiorczość Polaków, są jednak podzielone.
 • Ulga Morawieckiego na własne ryzyko

  Ulga Morawieckiego na własne ryzyko

  Ubezpieczenia w ZUS: Zwolnienie prowadzących działalność przez pół roku z obowiązku płacenia składek może mieć opłakane skutki. Przedsiębiorcy, którzy ulegną poważnym wypadkom, zostaną zostawieni na pastwę losu.
 • Oskładkowanie nagród wypłacanych na koniec roku

  Oskładkowanie nagród wypłacanych na koniec roku

  Wiele firm z tytułu podsumowania rocznej pracy wypłaca pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne. Czasami jest ono również wypłacane po ustaniu zatrudnienia. Niekiedy pracodawca na koniec roku przekazuje pracownikom nagrody rzeczowe. Czy tego rodzaju świadczenia podlegają składkom ZUS?
 • Rząd bierze się za dłużników. Czarna lista podatników

  Rząd bierze się za dłużników. Czarna lista podatników

  Zaległe należności dla skarbówki, składki ubezpieczeniowe, opłaty dla samorządów, zapomniane mandaty - każdy dług wart ponad 5 tys. zł trafi do publicznego Rejestru Należności Publicznoprawnych. Rząd wraca do rejestru i listy dłużników podatkowych. Ma obejmować nie tylko podatki, lecz także składki na ubezpieczenie społeczne, zaległe mandaty i grzywny, jak i niezapłacone podatki i opłaty lokalne.
 • Jeden zamiast czterech przelewów do ZUS. Zmiana w społecznych ubezpieczeniach

  Jeden zamiast czterech przelewów do ZUS. Zmiana w społecznych ubezpieczeniach

  Wszystkie wpłaty, do których otrzymywania uprawniony jest ZUS, będzie można od 2018 r. wpłacać jednym przelewem, na jeden indywidualny rachunek płatnika składek - przewiduje projekt, który skierowano we wtorek do konsultacji. Obecnie każdy płatnik przesyła do ZUS cztery przelewy.
 • Wykazanie w raportach ZUS świadczeń powypadkowych

  W przypadku gdy niezdolność do pracy zostanie spowodowana wypadkiem przy pracy, to osobie ubezpieczonej przysługuje tzw. świadczenie wypadkowe. Nie zawsze jednak jest możliwe automatyczne podjęcie jego wypłaty z funduszu wypadkowego. Zwykle bowiem prowadzone postępowanie powypadkowe przeciąga się w czasie, przez co uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy następuje już po wypłacie zwykłego świadczenia chorobowego.
 • Tak oszukują firmy: Brak wpisu do CEIDG chroni przed ZUS

  Tak oszukują firmy: Brak wpisu do CEIDG chroni przed ZUS

  ZUS jest bezbronny wobec szarej strefy. W efekcie urzędniczej interpretacji przepisów nawet jeżeli wie, że działalność jest prowadzona i składki powinny być płacone, nie ściąga ich. To milionowe straty dla budżetu.
 • Nie ma rządu na rolnika. PiS też nie chce narażać się chłopom, więc KRUS zostaje

  Nie ma rządu na rolnika. PiS też nie chce narażać się chłopom, więc KRUS zostaje

  Żadna władza nie chce narażać się chłopom. W efekcie mimo wyroku trybunału 800 tys. z nich nadal leczy się na koszt państwa. Niekonstytucyjny stan trwa od lat. I jeszcze potrwa.
 • Podczas zawieszenia działalności nie płacimy ZUS-u

  Podczas zawieszenia działalności nie płacimy ZUS-u

  Każde przedsiębiorstwo, bez względu na to, czy generuje przychód czy nie, stale generuje koszty. Jeśli biznes "nie idzie", przedsiębiorcy decydują się zawiesić działalność. Pozwala to na redukcję stałego finansowego obciążenia firmy, wstrzymując przede wszystkim stale ściągane składki ZUS-owskie.

Filmy - Składki ZUS (7)

 • OPZZ: Ozusowanie umów-zleceń oznacza wyższe emerytury. Składki powinny dotyczyć także innych form zatrudnienia

  Oskładkowanie umów-zleceń do minimalnego wynagrodzenia oznacza dla pracownika zabezpieczenie emerytalne, a w przypadku utraty zatrudnienia również zasiłek dla bezrobotnych. Zdaniem związków zawodowych zmiany, które weszły w życie z początkiem tego roku, to krok w dobrym kierunku, jednak – jak mówią – w takim samym stopniu oskładkowane powinny zostać również wszystkie umowy cywilnoprawne. – Od 1 stycznia tego roku zmianie uległy przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zleceniobiorców. Zgodnie z tymi zmianami zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu nie osiągnie kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1850 zł, podlega ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo ze wszystkich tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeśli łączna podstawa wymiaru składek osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia – tłumaczy Urszula Białkowska z Departamentu Ubezpieczeń i Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • ZUS sprawdza pracodawców

  Kontrole są ustawowym zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mają one za zadanie sprawdzić, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków. Stoją także na straży praw ubezpieczonych, tak aby wszyscy ubezpieczeni wykonujący pracę w równych warunkach byli objęci ubezpieczeniami społecznymi – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Elżbieta Żurek z Departamentu Kontroli Płatników Składek ZUS.
 • Kosiniak-Kamysz: Priorytetem jest oskładkowanie umów-zleceń i promocja umów o pracę

  Sejm pracuje nad ustawą, która ma zapobiec niepłaceniu przez pracodawców składek z umów-zleceń. W planach rządu jest także zwiększenie udziału umów o pracę, m.in. przez zmiany w prawie zamówień publicznych. Po ograniczeniu roli OFE rząd szuka dodatkowych wpływów do państwowego systemu emerytalnego, który w 2015 r. zanotuje deficyt w wysokości od 61 mld zł do blisko 75 mld zł. – System emerytalny to organizm, który wymaga ciągłych zmian, ciągle ewoluuje. Na pewno gwarancja państwa jest rzeczą podstawową w funkcjonowaniu systemu emerytalnego. Gwarancja minimalnej emerytury, dożywotności jej wypłacania, waloryzacje emerytury i rent – to są fundamenty, które pozostaną niezmienne – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
 • ZUS w telewizji za unijne pieniądze

  "Jeżeli wolne chwile spędzasz w internecie i zajmujesz się w nim mało pożytecznymi rzeczami, to wpadnij lepiej do e-ZUSu i zobacz czy pracodawca odprowadza za ciebie składki, albo czy twoje dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego" – zachęca ruszająca właśnie telewizyjna kampania informacyjna Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze na kampanię PUE ZUS pozyskał z funduszy unijnych. (Agata Dąmbska, socjolożka, ekspertka think-tanku Forum Od-nowa, Mariusz Pitura, dyrektor kreatywny Agencji JWT)