składki ZUS

Artykuły - Składki ZUS (28)

 • Najbogatsi zaczną odprowadzać składki do ZUS? Budżet mniej dopłacałby do emerytur

  Najbogatsi zaczną odprowadzać składki do ZUS? Budżet mniej dopłacałby do emerytur

  342 tys. osób zatrudnionych na etatach zarabiało w ubiegłym roku przynajmniej 10 tys. zł miesięcznie. Ich liczba stale rośnie, pensje również. Likwidacja zasady, że nie odprowadza się składek od wysokich zarobków, sprawiłaby, że budżet mniej dopłacałby do emerytur.
 • A tobie ile dopłaca rząd?

  A tobie ile dopłaca rząd?

  Na wtorkowym posiedzeniu rząd zdecydował, że rolnicy będą mogli ubezpieczyć uprawy rolne od pełnego pakietu ryzyk albo od jednego lub kilku wybranych rodzajów ryzyka z dotacją do 65 proc. stawki ubezpieczenia. W tym roku na ten cel w budżecie zapisano ponad 900 mln zł, czyli... czterokrotnie więcej niż w poprzednim roku.
 • Rząd rozważa oskładkowanie studenckich umów-zleceń

  Rząd rozważa oskładkowanie studenckich umów-zleceń

  Pracodawcy nie muszą dziś odprowadzać do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne pracowników przed 26 rokiem życia, którzy wciąż kontynuują naukę. Niedługo może się to zmienić. Rząd rozważa możliwość oskładkowania studenckich umów-zleceń. Zdaniem ekspertów zmiana przepisów pozwoliłaby załatać dziurę budżetową ZUS, ale mogłaby być również korzystna z punktu widzenia rynku pracy i samych studentów.
 • Przelewy do ZUS na nowych zasadach?

  Przelewy do ZUS na nowych zasadach?

  Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się w zeszłym tygodniu w debacie za dalszymi pracami nad rządowym projektem wprowadzającym jeden rachunek do wpłat składek przekazywanych do ZUS, zamiast dotychczasowych czterech.
 • Czas na sporządzenie zgłoszenia ZUS ZSWA

  Czas na sporządzenie zgłoszenia ZUS ZSWA

  Na pracodawcę zatrudniającego pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. przy wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ustawa o emeryturach pomostowych nakłada szereg dodatkowych obowiązków związanych z rodzajem wykonywanej przez nich pracy. Oprócz zgłoszenia ich do ubezpieczeń oraz comiesięcznego rozliczania za nich i opłacania do ZUS składek ubezpieczeniowych (w tym również składki na FEP), pracodawca zatrudniający osoby przy pracach szczególnych musi też prowadzić ewidencję pracowników wykonujących tego typu prace. Z kolei po zakończeniu roku kalendarzowego jest zobligowany przekazać do ZUS informację, że zatrudnia takie osoby. Trzeba ją złożyć w określonym terminie i na wyznaczonym w tym celu druku.
 • Henryk Kowalczyk: Ozusowanie umów o dzieło nie jest przesądzone

  Henryk Kowalczyk: Ozusowanie umów o dzieło nie jest przesądzone

  Ozusowanie umów o dzieło nie jest pewne; nic nie jest przesądzone - powiedział w czwartek szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Jak dodał, za tę sprawę odpowiada Ministerstwo Rodziny, "które musi zadbać o należyte wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych".
 • Kowalczyk dla DGP: Będzie oskładkowanie umów o dzieło

  Kowalczyk dla DGP: Będzie oskładkowanie umów o dzieło

  Minister Henryk Kowalczyk, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, w wywiadzie dla DGP opowiada się za równym traktowaniem wszystkich typów umów. Oznacza to, że w rządzie zwiększa się grupa, która chciałaby naliczania składek od umów o dzieło. Wcześniej opowiedziała się za tym minister rodziny Elżbieta Rafalska. Ale w rządzie jest też poważna opozycja wobec pomysłu ozusowania dzieła. Już raz ta kwestia wypłynęła przy okazji dyskusji o jednolitej daninie.
 • Ulga dla najbiedniejszych z podatkowym drugim dnem

  Ulga dla najbiedniejszych z podatkowym drugim dnem

  Rządzący chcą zachęcić drobnych przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy. Mają być zwolnieni ze składek ZUS. Eksperci ostrzegają jednak przed fiskalną pułapką.
 • Komisja zawiesiła prace nad projektem dotyczących opłat dodatkowych nakładanych przez ZUS

  Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zawiesiła omawianie poselskiego projektu zmian w prawie zakładającego uchylenie przepisów o obowiązkowej opłacie dodatkowej nakładanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli płatnik spóźni się z opłaceniem składki.
 • Składki ZUS opłacane jednym przelewem? Rząd przyjął projekt

  Składki ZUS opłacane jednym przelewem? Rząd przyjął projekt

  Rząd przyjął projekt, który przewiduje, że każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacać opłaty ZUS. Zamiast dotychczasowych trzech lub czterech wpłat ma być jedna. Zmiana ma dotyczyć 6,9 mln płatników składek.

Filmy - Składki ZUS (7)

 • OPZZ: Ozusowanie umów-zleceń oznacza wyższe emerytury. Składki powinny dotyczyć także innych form zatrudnienia

  Oskładkowanie umów-zleceń do minimalnego wynagrodzenia oznacza dla pracownika zabezpieczenie emerytalne, a w przypadku utraty zatrudnienia również zasiłek dla bezrobotnych. Zdaniem związków zawodowych zmiany, które weszły w życie z początkiem tego roku, to krok w dobrym kierunku, jednak – jak mówią – w takim samym stopniu oskładkowane powinny zostać również wszystkie umowy cywilnoprawne. – Od 1 stycznia tego roku zmianie uległy przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zleceniobiorców. Zgodnie z tymi zmianami zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu nie osiągnie kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1850 zł, podlega ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo ze wszystkich tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeśli łączna podstawa wymiaru składek osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia – tłumaczy Urszula Białkowska z Departamentu Ubezpieczeń i Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • ZUS sprawdza pracodawców

  Kontrole są ustawowym zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mają one za zadanie sprawdzić, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków. Stoją także na straży praw ubezpieczonych, tak aby wszyscy ubezpieczeni wykonujący pracę w równych warunkach byli objęci ubezpieczeniami społecznymi – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Elżbieta Żurek z Departamentu Kontroli Płatników Składek ZUS.
 • Kosiniak-Kamysz: Priorytetem jest oskładkowanie umów-zleceń i promocja umów o pracę

  Sejm pracuje nad ustawą, która ma zapobiec niepłaceniu przez pracodawców składek z umów-zleceń. W planach rządu jest także zwiększenie udziału umów o pracę, m.in. przez zmiany w prawie zamówień publicznych. Po ograniczeniu roli OFE rząd szuka dodatkowych wpływów do państwowego systemu emerytalnego, który w 2015 r. zanotuje deficyt w wysokości od 61 mld zł do blisko 75 mld zł. – System emerytalny to organizm, który wymaga ciągłych zmian, ciągle ewoluuje. Na pewno gwarancja państwa jest rzeczą podstawową w funkcjonowaniu systemu emerytalnego. Gwarancja minimalnej emerytury, dożywotności jej wypłacania, waloryzacje emerytury i rent – to są fundamenty, które pozostaną niezmienne – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
 • ZUS w telewizji za unijne pieniądze

  "Jeżeli wolne chwile spędzasz w internecie i zajmujesz się w nim mało pożytecznymi rzeczami, to wpadnij lepiej do e-ZUSu i zobacz czy pracodawca odprowadza za ciebie składki, albo czy twoje dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego" – zachęca ruszająca właśnie telewizyjna kampania informacyjna Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze na kampanię PUE ZUS pozyskał z funduszy unijnych. (Agata Dąmbska, socjolożka, ekspertka think-tanku Forum Od-nowa, Mariusz Pitura, dyrektor kreatywny Agencji JWT)