PAX

Artykuły - PAX (18)

 • ​Dobraczyński Jan (29 IV 1910 - 1994)

  Pisarz, działacz społeczny związany z PAX-em.
 • "Odwilż" 1956 r. w polskiej kulturze i życiu społecznym

  Bardziej "czytelna" od zmian organizacyjnych i politycznych była odwilż w dziedzinie kultury. Na łamach prasy toczyła się dyskusja o najważniejszych problemach społecznych. Słowo pisane stawało się ważniejsze i prawdziwsze.
 • ​Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego. Historia

  PRON został powołany przez PZPR i inne ugrupowania tzw. koalicji rządzącej (ZSL, SD, PAX, ChSS i PZKS).
 • ​Stowarzyszenie PAX

  W okresie Polski Ludowej jedna z koncesjonowanych organizacji katolików świeckich.
 • Komu służył PAX?

  Komu służył PAX?

  Stowarzyszenie PAX było jedną z organizacji katolików świeckich w PRL, której działalność trudno jednoznacznie ocenić. Również twórca i długoletni przywódca tej organizacji Bolesław Piasecki jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci działających w międzywojennej i powojennej Polsce.
 • Amerykańskie prawo biczem na raje podatkowe. Czy FATCA to nowy "Pax Americana"?

  Amerykańskie prawo biczem na raje podatkowe. Czy FATCA to nowy "Pax Americana"?

  Z dniem 1 stycznia 2013 roku obowiązywać zacznie amerykańskie prawo podatkowe FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) uchwalone w 2010 roku, oznaczające - ujmując w uproszczeniu - ujawnianie dla celów podatkowych ukrytych amerykańskich aktywów za granicą i ich właścicieli. Charakterystyczne, iż w polskich komentarzach dotyczących nowych amerykańskich regulacji podnosi się techniczne, czasowe i finansowe trudności związane z ich dostosowaniem do prawodawstwa poszczególnych krajów, w tym polskiego (np. komentarz Związku Banków Polskich, wypowiedzi ekspertów Deloitte Polska, Ministerstwa Finansów), a nie dotyka się istoty tego dokumentu, a mianowicie, iż jest to swoisty podatkowy "Pax Americana".