odliczenie

Artykuły - Odliczenie (12)

 • Kiedy paragon uprawnia do odliczenia VAT?

  Kiedy paragon uprawnia do odliczenia VAT?

  Aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, musi dysponować fakturą potwierdzającą dokonany zakup, zawierającą kwotę podatku VAT. Tak więc generalnie dokumentem uprawniającym podatników do odliczania VAT są faktury dokumentujące zakupy towarów lub usług. Jednak w niektórych przypadkach przepisy dopuszczają możliwość odliczenia VAT z paragonu.
 • Amortyzacja lepsza od kredytu w banku

  Amortyzacja lepsza od kredytu w banku

  Kto wpłaci zaliczkę, może ją od razu odliczyć w całości od przychodu. Jeśli potem zrezygnuje z zakupu, zwróci fiskusowi tylko podatek, bez żadnych odsetek ani kar. W praktyce oznacza to bezkosztowy kredyt, nieporównywalnie bardziej atrakcyjny od pożyczki w banku czy w innej instytucji finansowej.
 • Brak amortyzacji przy środkach poniżej 3,5 tys. zł

  Brak amortyzacji przy środkach poniżej 3,5 tys. zł

  Modyfikacje jednorazowej amortyzacji, jakie proponuje resort rozwoju, nie odnoszą się do sposobu rozliczania w kosztach firmy drobniejszego sprzętu do kwoty 3,5 tys. zł. Co do zasady każdy środek trwały (np. samochód, maszyna) lub wartość niematerialna i prawna (np. oprogramowanie) zakupione przez właściciela firmy na potrzeby działalności podlegają pod amortyzację, czyli proces stopniowego rozliczania ich wartości w kosztach firmy.
 • O ponad połowę ma spaść limit jednorazowej amortyzacji

  O ponad połowę ma spaść limit jednorazowej amortyzacji

  Obecnie dostępna dla mniejszych firm, niedługo ma być na wyciągnięcie ręki każdego przedsiębiorcy. Tyle, że rozszerzenie kręgu beneficjentów jednorazowej amortyzacji nie daje nic mikroprzedsiębiorcom, a wprowadzenie nowych limitów wręcz może utrudnić im inwestycje.
 • Wydatki na artykuły spożywcze a koszty podatkowe - interpretacja zmieniająca

  Wydatki na artykuły spożywcze a koszty podatkowe - interpretacja zmieniająca

  Wydatki na zakup artykułów spożywczych, drobnych przekąsek, posiłków spożywanych w trakcie spotkań z kontrahentami w siedzibie firmy, o ile nie służą budowaniu jej korzystnego wizerunku, stanowią koszty uzyskania przychodów. Analogicznie jest w przypadku wydatków na zakup produktów spożywczych udostępnianych w formie poczęstunku uczestnikom targów na stoisku firmowym (interpretacja indywidualna Ministra Rozwoju i Finansów z 8 grudnia 2016 r., nr DD6.8221.115.2016.MNX, DD6.8221.116.2016.MNX).
 • VAT przy przekazaniu środka trwałego na potrzeby osobiste

  VAT przy przekazaniu środka trwałego na potrzeby osobiste

  Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Przy czym przepisy przewidują przypadki, w których pomimo że towary są przekazywane nieodpłatnie, to czynności te podlegają opodatkowaniu VAT. Wystąpi to w sytuacji, gdy od przekazywanego towaru podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tego towaru bądź jego części składowych.
 • Podatek VAT od kosztów sprzedaży samochodu

  Podatek VAT od kosztów sprzedaży samochodu

  Spółka zamierza sprzedać samochody osobowe, od których odliczała 50% podatku naliczonego. Czy od poniesionych kosztów zamieszczenia ogłoszenia o przetargu związanego z ich sprzedażą może odliczyć 100% VAT naliczonego?
 • Wydatki na paliwo do samochodu osobowego wziętego w leasing operacyjny

  Wydatki na paliwo do samochodu osobowego wziętego w leasing operacyjny

  Spółka zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem będzie samochód osobowy. Czy wydatki na zakup paliwa do tego pojazdu będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bez ograniczenia "kilometrówką"?
 • Dbałość o wzrok pracownika w firmowych rozliczeniach podatkowych

  Dbałość o wzrok pracownika w firmowych rozliczeniach podatkowych

  Obecnie wady wzroku niwelowane są nie tylko za pomocą okularów, ale również szkieł kontaktowych. Jednych i drugich osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę często używają w wykonywaniu czynności powierzonych im w ramach zadań pracowniczych. Pomimo że przepisy bhp obowiązujące w tym zakresie od lat nie były nowelizowane, zmieniające się interpretacje organów podatkowych powodują, że przedsiębiorcy mają problemy z klasyfikacją świadczeń związanych z ochroną wzroku pracownika zarówno pod kątem powstawania opodatkowanych przychodów pracowniczych, jak i rozliczania wartości tych świadczeń w kosztach podatkowych.
 • Niekorzystne stanowisko fiskusa w kwestii ustalania limitu składek przy uldze prorodzinnej

  Niekorzystne stanowisko fiskusa w kwestii ustalania limitu składek przy uldze prorodzinnej

  Przepis art. 27f updof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., określa mechanizm, który pozwala uprawnionym podatnikom (rodzicom i opiekunom prawnym) uzyskać zwrot różnicy między kwotą przysługującej ulgi prorodzinnej a kwotą tej ulgi odliczoną od podatku. Kwota tej różnicy podlegająca zwrotowi jest jednak limitowana, tzn. jej wysokość nie może przekroczyć łącznej kwoty, podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych przez podatnika lub pobranych przez płatnika. W limicie tym nie uwzględnia się przy tym składek odliczonych w PIT-36L i PIT-28 lub wykazanych jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A.