Kompania Węglowa SA

Artykuły - Kompania Węglowa SA (8)

 • Koszty zaniechania prywatyzacji. Ile polski podatnik płaci za Kompanię Węglową?

  Koszty zaniechania prywatyzacji. Ile polski podatnik płaci za Kompanię Węglową?

  W zeszłym roku Kompania Węglowa zanotowała stratę na poziomie ponad 675 milionów złotych, mimo zysku brutto ze sprzedaży na poziomie niemal 1,2 miliarda złotych. Dodać należy, że w latach 2003-2011 Kompania Węglowa otrzymała w ramach pomocy publicznej dotacje w wysokości łącznie ponad 6,3 miliarda złotych. Kluczem do odpowiedzi na pytanie o przyczyny wyniku finansowego spółki za rok 2013 okazuje się być rubryka "Koszty ogólnego zarządu".
 • KW woli wydawać przywróconą emerytom tonę węgla za 2014 r. w naturze

  KW woli wydawać przywróconą emerytom tonę węgla za 2014 r. w naturze

  Po wycofaniu się z decyzji o odebraniu tony węgla byłym pracownikom Kompanii Węglowej z deputatu za 2014 r. spółka przekazała w piątek m.in., że będzie preferowała realizację tego świadczenia w naturze. Chcący otrzymać ekwiwalent pieniężny dostaną go za rok.
 • S&P ostrzega! Polskie górnictwo na zakręcie

  S&P ostrzega! Polskie górnictwo na zakręcie

  Według agencji ratingowej S&P Polski rząd będzie musiał zagwarantować branży wydobywczej kilka miliardów złotych finansowania w latach 2015-16.
 • Największy eksporter węgla zakłada sobie pętlę na szyję?

  Największy eksporter węgla zakłada sobie pętlę na szyję?

  Ratunek dla Kompanii Węglowej przychodzi ze strony Węglokoksu, który wybiera się na giełę.
 • Walka o polski węgiel?

  Walka o polski węgiel?

  W cieniu ostatnich górniczych protestów toczy się walka o polski węgiel. Stoją za nią zagraniczne koncerny, których wpływy sięgają kręgów polskiej władzy. Są one zainteresowane przejęciem wydobycia ze złóż na Lubelszczyźnie, gdzie węgiel jest dobrej jakości, a koszty eksploatacji dość niskie.
 • Pietrewicz: Los górników z kopalni Kazimierz-Juliusz nie jest zagrożony

  Los górników z kopalni Kazimierz-Juliusz nie jest zagrożony - zapewnił w Warszawie wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz. Wiceminister rozmawiał z górnikami, którzy po czterech dniach podziemnego protestu wyjechali na powierzchnię.
 • Sytuacja w górnictwie jest bardzo trudna

  Sytuacja w górnictwie jest bardzo trudna

  Największy polski eksporter węgla spółka Węglokoks planuje zająć się bezpośrednio wydobyciem węgla. Tymczasem sytuacja w całej branży staje się coraz trudniejsza. Na sprzedaży węgla branża straciła ponad 1 mld zł, przed rokiem, na hałdach pozostaje 8,3 mln ton niesprzedanego węgla.
 • Górnicy chcą pozwać Kompanię Węglową

  Górnicy chcą pozwać Kompanię Węglową

  Związkowcy chcą złożyć pozew przeciwko Kompanii Węglowej. Chodzi o decyzję zarządu spółki w sprawie deputatu węglowego. Od stycznia nie będzie on wypłacany m.in. emerytom i rencistom.
 • Kompania Węglowa likwiduje deputaty węglowe

  Kompania Węglowa likwiduje deputaty węglowe

  Dramatyczna sytuacja w Kompanii Węglowej spowodowała że wdrażany jest przyspieszony plan restrukturyzacji grupy. Obecny zarząd likwiduje deputaty do bezpłatnego otrzymania węgla które mają obowiązywać od stycznia 2015 r. - podała KW w komunikacie.
 • Górnicze związki wchodzą w kompetencje właścicielskie?

  Górnicze związki wchodzą w kompetencje właścicielskie?

  Zdaniem wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykiewicza górnicze związki próbują wchodzić w kompetencje właścicielskie.

Filmy - Kompania Węglowa SA (1)

 • Nie będzie głębokiej restrukturyzacji w Kompanii Węglowej. Rząd obawia się protestów górników?

  Związki zawodowe w Kompanii Węglowej nie akceptują planu naprawczego przygotowanego przez zarząd. Jego wdrożenie jest jednak koniecznie, by uratować 54 tys. miejsc pracy i uniknąć upadłości – ostrzegał niedawno prezes KW Mirosław Taras. Związkowcy naciskają na sprzedaż części kopalń i integrację ze spółkami energetycznymi. Taki scenariusz staje się coraz bardziej realny, bo rząd nie chce wchodzić z nimi w konflikt. – Kompania Węglowa tak naprawdę walczy o przeżycie, więc nie mówimy już tutaj jedynie o słabych wynikach finansowych czy stratach, jakie generuje ta spółka, lecz o zagrożonej egzystencji Kompanii Węglowej, jeśli nie nastąpią żadne zmiany w tejże organizacji. O tym tak naprawdę mówią otwarcie przedstawiciele zarządu tej spółki – ocenia Marcin Gątarz, analityk UniCredit CAIB Polska.