dywidenda

Synonimy:
dywidendy,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Dywidenda (22)

 • Energetyka: Szykuje się woja o dywidendy?

  Energetyka: Szykuje się woja o dywidendy?

  Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych nerwowo zareagowali na wypowiedź przyszłego szefa resortu energii na temat kwestii podziału zysków kontrolowanych przez Skarb Państwa grup energetycznych - zwraca uwagę "Rzeczpospolita" i dodaje, że sprzeczne z wypowiedzią ministra sygnały na ten temat płynęły podczas expose premier Szydło.
 • TelForceOne: Dywidenda na kontach akcjonariuszy

  TelForceOne, lider branży innowacyjnych rozwiązań w zakresie elektroniki użytkowej, 7 października br. wypłacił dywidendę z zysku za rok 2014 r. Walne Zgromadzenie przeznaczyło na dywidendę 25,5 proc. jednostkowego zysku netto za rok ubiegły, tj. 819,6 tys. zł. W efekcie wyniosła ona 0,10 zł na jedną akcję. To drugi rok z rzędu kiedy TelForceOne wypłaciła dywidendę swoim akcjonariuszom.
 • Zarząd Grodna rekomenduje wypłątę dywidendy 0,12 zł na akcję

  Zarząd firmy Grodno SA, jednego z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim, rekomenduje radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 1.845.823,32 zł, tj. 0,12 zł na akcję z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
 • Merco po roku 2014/2015: zarząd rekomenduje wypłatę dywidend w wysokości 16 mln zł

  Grupa Mercor, należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, zakończyła rok obrotowy 2014/2015 (1.04.2014 - 31.03.2015) poprawą poziomu sprzedaży i wyniku netto.
 • WZA PHN zdecydowało o wypłacie 1,3 zł dywidendy na akcję

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zdecydowało o przeznaczeniu połowy ubiegłorocznego zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dywidenda wyniesie 1,3 zł na akcję. Decyzja jest zgodna z rekomendacją Zarządu. Pozostała część zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy i posłuży m.in. na realizację nowych projektów deweloperskich Spółki.
 • Hydrapres po raz kolejny wypłaci dywidendę

  Spółka Hydrapres notowana na rynku NewConnect od marca 2009 r., zajmująca się produkcją elementów tłocznych z blachy stalowej, wypłaci dywidendę w wysokości 0,01 zł na akcję. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniesie blisko 360 tys. zł.
 • Pekabex chce wypłacać dywidendę; za 2014 r. planuje przeznaczyć na nią ok. 2 mln zł

  Zarząd Pekabeksu, który planuje ofertę publiczną, zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2014 r. w wysokości ok. 2 mln zł, czyli w kwocie wyższej niż rok wcześniej - podała spółka w prospekcie. Dywidenda z zysku za bieżący rok miałaby być nie niższa niż za 2014 r.
 • Bogdanka zmienia rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2014 r.

  Zarząd Bogdanki zmienia rekomendację dotyczącą podziału zysku netto za 2014 r. Proponuje, by 102 mln zł, czyli 37,5 proc. zysku, trafiło na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, a 170,9 mln zł, czyli 62,5 proc., na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie.
 • Konsekwencje podatkowe wypłaty dywidendy w formie rzeczowej

  Wypłata dywidendy w formie rzeczowej (niepieniężnej) jest nieodpłatnym zbyciem składników majątku spółki i nie powoduje powstania po stronie podatnika przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • MSP popiera politykę dywidendową PZU

  Ministerstwo Skarbu Państwa popiera politykę dywidendową PZU, zakładającą wypłatę w postaci dywidendy 50-100 proc. zysku - poinformował dziennikarzy wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk.

Filmy - Dywidenda (3)

 • Dywidendy za 2013 rok będą wyższe niż za poprzedni

  Poprawiająca się sytuacja makroekonomiczna znajduje odzwierciedlenie w sytuacji finansowej spółek. To jest już widoczne w wynikach za III kwartał, więc wydaje się, że dywidendy za 2013 rok, czyli te, które zostaną wypłacone w 2014 roku, powinny być wyższe od tych, które były wypłacane za poprzedni rok – przewiduje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Tomasz Matras, zastępca dyrektora inwestycyjnego ds. akcji Union Investment TFI.
 • URE ostrzega przed nieroztropną polityką dywidendową

  To święte prawo właściciela do poboru dywidendy. Ale niepokoją sytuacje, w których pobiera się ją w sposób ekscesywny – mówi Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, komentując w ten sposób zapowiedzi resortu skarbu państwa w sprawie wysokich dywidend z 13 spółek, również energetycznych. W przyszłorocznym budżecie przychody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 5,9 mld zł.
 • Rekordowo dobry rok dla KGHM Polska Miedź

  To był rekordowo dobry rok dla KGHM Polska Miedź. Prezes koncernu, Herbert Wirth, potwierdza, że zyski w 2011 roku przekroczyły 11 mld zł. 30 proc. z tej kwoty może zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy.