dywidenda

Synonimy:
dywidendy,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Dywidenda (22)

 • WZA PHN zdecydowało o wypłacie 1,3 zł dywidendy na akcję

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zdecydowało o przeznaczeniu połowy ubiegłorocznego zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dywidenda wyniesie 1,3 zł na akcję. Decyzja jest zgodna z rekomendacją Zarządu. Pozostała część zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy i posłuży m.in. na realizację nowych projektów deweloperskich Spółki.
 • Hydrapres po raz kolejny wypłaci dywidendę

  Spółka Hydrapres notowana na rynku NewConnect od marca 2009 r., zajmująca się produkcją elementów tłocznych z blachy stalowej, wypłaci dywidendę w wysokości 0,01 zł na akcję. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniesie blisko 360 tys. zł.
 • Pekabex chce wypłacać dywidendę; za 2014 r. planuje przeznaczyć na nią ok. 2 mln zł

  Zarząd Pekabeksu, który planuje ofertę publiczną, zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2014 r. w wysokości ok. 2 mln zł, czyli w kwocie wyższej niż rok wcześniej - podała spółka w prospekcie. Dywidenda z zysku za bieżący rok miałaby być nie niższa niż za 2014 r.
 • Bogdanka zmienia rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2014 r.

  Zarząd Bogdanki zmienia rekomendację dotyczącą podziału zysku netto za 2014 r. Proponuje, by 102 mln zł, czyli 37,5 proc. zysku, trafiło na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, a 170,9 mln zł, czyli 62,5 proc., na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie.
 • Konsekwencje podatkowe wypłaty dywidendy w formie rzeczowej

  Wypłata dywidendy w formie rzeczowej (niepieniężnej) jest nieodpłatnym zbyciem składników majątku spółki i nie powoduje powstania po stronie podatnika przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • MSP popiera politykę dywidendową PZU

  Ministerstwo Skarbu Państwa popiera politykę dywidendową PZU, zakładającą wypłatę w postaci dywidendy 50-100 proc. zysku - poinformował dziennikarzy wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk.
 • Zarząd PKO BP rekomenduje zostawić zysk

  Zarząd PKO BP rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2014 roku przeznaczyć na kapitał zapasowy 1,9 mld zł, a kwotę 1,25 mld zł pozostawić niepodzieloną - poinformował bank w komunikacie.
 • KNF ostrzega właścicieli banków przed wypłatą dywidend

  KNF ostrzega właścicieli banków przed wypłatą dywidend

  Komisja Nadzoru Finansowa ostrzega właścicieli banków ze znaczącą ekspozycją na kredyty walutowe, w tym Skarb Państwa, że niezrealizowanie zaleceń w sprawie zatrzymania zysków za ubiegły rok może oznaczać "działania nadzorcze" w odniesieniu do samego banku, osób nim kierujących lub akcjonariuszy - podała KNF w komunikacie.
 • KNF zaleca BZ WBK wstrzymanie wypłaty dywidendy

  KNF zaleca BZ WBK wstrzymanie wypłaty dywidendy

  Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła BZ WBK zatrzymanie całego zysku wypracowanego w 2014 r. do czasu ustalenia wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku - podał BZ WBK w komunikacie.
 • Zarząd BZ WBK rekomenduje wypłatę 9,6 zł dywidendy na akcję

  Zarząd BZ WBK rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2014 roku na dywidendę trafiło 952,6 mln zł, co da 9,60 zł dywidendy na akcję - poinformował bank w komunikacie.

Filmy - Dywidenda (3)

 • Dywidendy za 2013 rok będą wyższe niż za poprzedni

  Poprawiająca się sytuacja makroekonomiczna znajduje odzwierciedlenie w sytuacji finansowej spółek. To jest już widoczne w wynikach za III kwartał, więc wydaje się, że dywidendy za 2013 rok, czyli te, które zostaną wypłacone w 2014 roku, powinny być wyższe od tych, które były wypłacane za poprzedni rok – przewiduje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Tomasz Matras, zastępca dyrektora inwestycyjnego ds. akcji Union Investment TFI.
 • URE ostrzega przed nieroztropną polityką dywidendową

  To święte prawo właściciela do poboru dywidendy. Ale niepokoją sytuacje, w których pobiera się ją w sposób ekscesywny – mówi Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, komentując w ten sposób zapowiedzi resortu skarbu państwa w sprawie wysokich dywidend z 13 spółek, również energetycznych. W przyszłorocznym budżecie przychody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 5,9 mld zł.
 • Rekordowo dobry rok dla KGHM Polska Miedź

  To był rekordowo dobry rok dla KGHM Polska Miedź. Prezes koncernu, Herbert Wirth, potwierdza, że zyski w 2011 roku przekroczyły 11 mld zł. 30 proc. z tej kwoty może zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy.