dywidenda

Synonimy:
dywidendy,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Dywidenda (22)

 • Proponowana dywidenda w wysokości 8,70 zł na 1 akcję

 • Grupa Robyg: Polityka dywidendy dotycząca zysków za lata 2016-2017 zatwierdzona

  Grupa Robyg może przeznaczyć na wypłatę dywidendy 65 proc.-80 proc. skonsolidowanego zysku netto za lata 2016-2017.
 • W 2016 r. z dywidend chcemy uzyskać 4,5 mld zł

  W 2016 r. z dywidend chcemy uzyskać 4,5 mld zł

  Resort skarbu przewiduje uzyskanie - 4,5 mld złotych z dywidend spółek SP. Głównym źródłem dochodów będą dochody z tytułu dywidend 33 spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • Dywidenda płatna w ratach a przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń

  Jedynym wspólnikiem krajowej spółki z o.o. jest zagraniczna (brytyjska) spółka będąca osobą prawną. Spółka planuje wypłatę dywidendy wspólnikowi za rok 2015 w ratach (stosowne zapisy odnośnie terminów rat znajdą się w uchwale). Czy na spółce będzie ciążył obowiązek ustalenia przychodu z nieodpłatnych świadczeń, jeżeli dywidenda będzie wypłacona w takich ratach?
 • Energetyka: Szykuje się woja o dywidendy?

  Energetyka: Szykuje się woja o dywidendy?

  Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych nerwowo zareagowali na wypowiedź przyszłego szefa resortu energii na temat kwestii podziału zysków kontrolowanych przez Skarb Państwa grup energetycznych - zwraca uwagę "Rzeczpospolita" i dodaje, że sprzeczne z wypowiedzią ministra sygnały na ten temat płynęły podczas expose premier Szydło.
 • TelForceOne: Dywidenda na kontach akcjonariuszy

  TelForceOne, lider branży innowacyjnych rozwiązań w zakresie elektroniki użytkowej, 7 października br. wypłacił dywidendę z zysku za rok 2014 r. Walne Zgromadzenie przeznaczyło na dywidendę 25,5 proc. jednostkowego zysku netto za rok ubiegły, tj. 819,6 tys. zł. W efekcie wyniosła ona 0,10 zł na jedną akcję. To drugi rok z rzędu kiedy TelForceOne wypłaciła dywidendę swoim akcjonariuszom.
 • Zarząd Grodna rekomenduje wypłątę dywidendy 0,12 zł na akcję

  Zarząd firmy Grodno SA, jednego z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim, rekomenduje radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 1.845.823,32 zł, tj. 0,12 zł na akcję z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
 • Merco po roku 2014/2015: zarząd rekomenduje wypłatę dywidend w wysokości 16 mln zł

  Grupa Mercor, należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, zakończyła rok obrotowy 2014/2015 (1.04.2014 - 31.03.2015) poprawą poziomu sprzedaży i wyniku netto.
 • WZA PHN zdecydowało o wypłacie 1,3 zł dywidendy na akcję

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zdecydowało o przeznaczeniu połowy ubiegłorocznego zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dywidenda wyniesie 1,3 zł na akcję. Decyzja jest zgodna z rekomendacją Zarządu. Pozostała część zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy i posłuży m.in. na realizację nowych projektów deweloperskich Spółki.
 • Hydrapres po raz kolejny wypłaci dywidendę

  Spółka Hydrapres notowana na rynku NewConnect od marca 2009 r., zajmująca się produkcją elementów tłocznych z blachy stalowej, wypłaci dywidendę w wysokości 0,01 zł na akcję. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniesie blisko 360 tys. zł.

Filmy - Dywidenda (3)

 • Dywidendy za 2013 rok będą wyższe niż za poprzedni

  Poprawiająca się sytuacja makroekonomiczna znajduje odzwierciedlenie w sytuacji finansowej spółek. To jest już widoczne w wynikach za III kwartał, więc wydaje się, że dywidendy za 2013 rok, czyli te, które zostaną wypłacone w 2014 roku, powinny być wyższe od tych, które były wypłacane za poprzedni rok – przewiduje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Tomasz Matras, zastępca dyrektora inwestycyjnego ds. akcji Union Investment TFI.
 • URE ostrzega przed nieroztropną polityką dywidendową

  To święte prawo właściciela do poboru dywidendy. Ale niepokoją sytuacje, w których pobiera się ją w sposób ekscesywny – mówi Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, komentując w ten sposób zapowiedzi resortu skarbu państwa w sprawie wysokich dywidend z 13 spółek, również energetycznych. W przyszłorocznym budżecie przychody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 5,9 mld zł.
 • Rekordowo dobry rok dla KGHM Polska Miedź

  To był rekordowo dobry rok dla KGHM Polska Miedź. Prezes koncernu, Herbert Wirth, potwierdza, że zyski w 2011 roku przekroczyły 11 mld zł. 30 proc. z tej kwoty może zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy.